SAK-projekt ska lindra effekten av naturkatastrofer

I samarbete med UNDP genomför SAK flera projekt för att mildra effekterna av naturkatastrofer och göra landsbygdssamhällen mer motståndskraftiga.

November 15, 2022, av Cajsa Wikström