Finansiering

SAK finansierar sin verksamhet genom insamling från allmänheten och genom bidrag från institutionella givare. SAKs insamling bland allmänheten är en viktig hörnsten i SAKs finansiering eftersom den ger oss möjlighet att arbeta oberoende.

SAK får också bidrag från flera institutionella givare och andra organisationer för att finansiera olika insatser och projekt. Vi stöds bland annat av Sida, Världsbanken, EU, PostkodLotteriet, FN-organ och Radiohjälpen med flera. Sida är den största bidragsgivaren och bidrar med huvuddelen av de medel som SAK använder under ett år. Vi har även vattenprojekt tillsammans med Water for All.

Länkar