Finansiering

SAK finansierar sin verksamhet genom insamling från allmänheten, och företag samt genom bidrag från institutionella givare. SAKs insamling bland allmänheten är en viktig hörnsten i SAKs finansiering eftersom den ger oss möjlighet att arbeta oberoende.

SAK får också pengar från flera institutionella givare och andra organisationer. Vi stöds bland annat av Sida, FN-organ, PostkodLotteriet, och Radiohjälpen. 

Länkar