Lär känna Afghanistan

Afghanistan har en rik historia och är ett politiskt komplext land, inte minst sedan talibanerna åter tog makten i augusti 2021. Här kan du läsa mer om Afghanistan, om landets befolkning och om kvinnors och utsatta gruppers situation.