Bakre raden: Kajsa Johansson, Anders Rosén och Azadeh Rojhan Gustafsson. Främre raden: Peder Jonsson, Abdurrahman Toryalay, Bengt Ekman och Helené Lackenbauer. Foto: Eva Kellström Froste.

Organisation

Svenska Afghanistankommitténs styrelse har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Styrelsen utses på årsmötet.

SAKs generalsekreterare, Andreas Stefansson, leder verksamheten och rapporterar till styrelsen. 

I Sverige finns ett kontor med ett tjugotal anställda, som arbetar med insamling, kommunikation, biståndssamordning och administration.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Afghanistan av drygt 6 000 anställda. Det afghanska huvudkontoret ligger i Kabul men verksamheten är fördelad på fem regionkontor som leder den lokala verksamheten.

SAKs styrelse

Peder Jonsson, ordförande
Senior rådgivare i kommunikationsfrågor med energi- och miljöfrågor, IT, telekom och komplexa system som specialitet. Peder är bland annat medlem i Ingenjörsvetenskapsakademins näringslivsråd, i den svenska miljö- och klimatkommittén samt kommittén för digital ekonomi inom International Chamber and Commerce. Peder forskar också inom industriell organisation och ekonomi och public relations på KTH. Är medlem av presidiet i Bild och Ordakademien.
Email Peder Jonsson

Shirin Persson, ordinarie ledamot
Shirin är utbildad jurist med inriktning på internationell lagstiftning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Under de senaste 25 åren har hon arbetat internationellt för att främja fredsförhandlingar, utveckla grundlagar, utbilda domare och åklagare i flera länder, bland annat i Afghanistan.
Email Shirin Persson

Kajsa Johansson, vice ordförande
Doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö. Kajsa har arbetat för SAK i Afghanistan som Civilsamhälleskordinator. Hon har också arbetat för ett flertal organisationer i Mocambique. År 2014 fick hon pris av Föreningen för utvecklingsfrågors för sina insatser inom bistånd. 
Email Kajsa Johansson

Anna-Karin Johansson, ordinarie ledamot
Journalist med flera chefsbefattningar på statliga myndigheter, bland annat biträdande stabschef på statsrådsberedningen. Generalsekreterare för SAK 2013 – 2017 och sedan 2018 generalsekreterare för RFSU.
Email Anna-Karin Johansson

Joar Forssell, ordinarie ledamot
Förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet sedan 2016. Ledamot i Liberalernas partistyrelse. Riksdagsledamot sedan 2018 och bland annat suppleant i utrikesutskottet.  
Email Joar Forssell

Bengt Ekman, ordinarie ledamot
Bengt har lång erfarenhet från Sida, senast 4 år afghanistanenheten med frekventa besök i landet. Bengt var dessförinnan chef i Burma i nästan fem år. Andra utlandstjänstgöringar har varit i Vietnam, Indien och Sri Lanka. Förutom utlandstjänster har Bengt också varit biträdande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef på Sidas huvudkontor.
Email Bengt Ekman

Helené Lackenbauer, ordinarie ledamot
Helené är sedan 2011 forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut med tonvikt på jämställdhetsfrågor. Tidigare har hon arbetat för ett flertal organisationer inom det civila samhället, bland annat svenska kyrkan i Brasilien, för Diakonia och Svenska Röda Korset. Heléne har haft ett flertal internationella uppdrag som rådgivare, bland annat i Schweiz, Afghanistan och Palestina.
Email Helené Lackenbauer

Hamid Zafar, ordinarie ledamot
Hamid är skolchef i Mullsjö kommun och universitetsadjunkt vid Statliga Rektorsutbildningen på Karlstads Universitet. Före uppdraget som rektor var Hamid gymnasielärare och under 2010 – 2013 också utredare vid Statens Skolinspektion. Hamid har ett långt engagemang inom SAK bakom sig och var tidigare bland annat ordförande i Göteborgs Afghanistankommitté.
Email Hamid Zafar

Azadeh Rohjan Gustafsson, ordinarie ledamot
Riksdagsledamot för (s) i Stockholms län sedan 2014. Dessförinnan arbetade Azadeh för SSU 2010–2013, bland annat som internationell sekreterare. Har tidigare varit ordförande för arbetarkommunen i Upplands Väsby. Hon har studerat statskunskap och orientalistprogrammet med inriktning på persiska språk.
Email Azadeh Rohjan Gustafsson

Suppleant

Anders Rosén;
Journalist som bland annat arbetat på Sveriges Television och med kommunikationsfrågor på statliga myndigheter. Arbetade som informationssamordnare för SAK i Kabul 2012 - 2014. Arbetar för närvarande som kommunikationschef i Mora kommun. Har ett centralt förtroendeuppdrag i Amnesty.  
Email Anders Rosén

Abdurrahman Toryalay
Abdurrahman kom till Sverige för fem år sedan för att studera på Chalmers och arbetar som projektledare i Göteborg. Han tog civilingenjörsexamen i Turkiet innan han kom till Sverige och han har även kortare yrkeserfarenhet som ingenjör i Afghanistan. Förutom sitt modersmål pashto kan han dari/persiska, turkiska, urdu, engelska och svenska. 
Email Abdurrahman Toryalay

Valberedning

Najib Newsadi
Maria Bodänge
Mari Enquist
Tomas Jansson 
Email Lennart Kotsalainen är sammankallande.

Ledningsgrupp

Andreas Stefansson
Andreas Stefansson är sedan maj 2017 generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Andreas har en lång historia med SAK och började arbeta för organisationen redan i slutet av 1990-talet. Under åren har han bland annat varit chef för SAKs regionkontor i Pul-i-Khumri, programchef och landchef. Andreas har tidvis också arbetat på Sri Lanka, samt för Sveriges Kommuner & Landsting i deras internationella arbete. 

Daniel Madhani
Daniel Madhani tillträdde som landchef för SAK i Afghanistan 2019. Han är utbildad lärare och inledde en karriär inom skolväsendet innan intresset för mänsklighetens behov ledde honom in på organisationer som jobbar för människor som lever i utsatthet. Han har en gedigen ledarskapserfarenhet från internationella insatser i konflikthärdar, bland annat i en muslimsk kontext. Närmast kommer Daniel Madhani från Swedo – The Swedish Development Aid Organization (före detta Qandil) där han var generalsekreterare. Tidigare har han lett organisationerna Project Playground och Förbundet Unga Forskare samt suttit som ledamot i Stödföreningen till JOHA-Trust som driver Barbro Johansson Model Girls’ Secondary School i Tanzania.

Dr Shah Mahmood
Shah Mahmood är född i Kabul och har arbetat för SAK sedan 1990-talet med kortare avbrott för studier och andra uppdrag. Han har en elingenjörsutbildning från Kabuls universitet, utbildning i företagsekonomi från Umm Qura University i Saudiarabien, en civilekonomutbildning från Aston University i Storbritannien samt är ekonomie doktor vid Washington International University. Shah har arbetat för Dar Makkah Engineering Company i Saudiarabien, varit rådgivare till den afghanska finansministern och har varit konsult för Världsbanken, Storbritanniens biståndsmyndighet (DFID) och EU.

Revisorer

Fredrik Sjölander, KPMG (auktoriserad revisor) 
Email Fredrik Sjölander

Reza Javid(ordinarie föreningsrevisor)
Email Reza Javid

Asem Toukhy (ordinarie föreningsrevisor)
Email Asem Toukhy

Christer Persson (suppleant föreningsrevisor)

Marie Sallnäs (suppleant föreningsrevisor)

 

Filer