Bakre raden: Kajsa Johansson, Anders Rosén och Azadeh Rojhan Gustafsson. Främre raden: Peder Jonsson, Abdurrahman Toryalay, Bengt Ekman och Helené Lackenbauer. Foto: Eva Kellström Froste.

Organisation

Svenska Afghanistankommitténs styrelse har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Styrelsen utses på årsmötet.

SAKs generalsekreterare, Andreas Stefansson, leder verksamheten och rapporterar till styrelsen. 

I Sverige finns ett kontor med ett tjugotal anställda, som arbetar med insamling, kommunikation, biståndssamordning och administration.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Afghanistan av drygt 6 000 anställda. Det afghanska huvudkontoret ligger i Kabul men verksamheten är fördelad på fem regionkontor som leder den lokala verksamheten.

SAKs styrelse

Kajsa Johansson, ordförande
Doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö. Kajsa har arbetat för SAK i Afghanistan som Civilsamhälleskordinator. Hon har också arbetat för ett flertal organisationer i Mocambique. År 2014 fick hon pris av Föreningen för utvecklingsfrågors för sina insatser inom bistånd. 
Email Kajsa Johansson

Anna-Karin Johansson, vice ordförande
Journalist med flera chefsbefattningar på statliga myndigheter, bland annat biträdande stabschef på statsrådsberedningen. Generalsekreterare för SAK 2013 – 2017 och sedan 2018 generalsekreterare för RFSU.
Email Anna-Karin Johansson

Anders Fänge, ordinarie ledamot
Anders långa verksamhet i SAK som landchef under många år samt hans deltagande i styrelsearbetet under senare år gör hans kunskaper och erfarenheter tämligen unika i SAK. Han har därtill ett stort nätverk som är till nytta för SAK i det föränderliga läget i Afghanistan.
Email Anders Fänge

Shirin Persson, ordinarie ledamot
Shirin är utbildad jurist med inriktning på internationell lagstiftning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Under de senaste 25 åren har hon arbetat internationellt för att främja fredsförhandlingar, utveckla grundlagar, utbilda domare och åklagare i flera länder, bland annat i Afghanistan.
Email Shirin Persson

Joar Forssell, ordinarie ledamot
Förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet sedan 2016. Ledamot i Liberalernas partistyrelse. Riksdagsledamot sedan 2018 och bland annat suppleant i utrikesutskottet.  
Email Joar Forssell

Marie Lackenbauer, ordinarie ledamot
Marie har arbetat med internationellt bistånd under 10 år, senast som landchef för VI-skogen i Rwanda. Hon tillför därför gedigen biståndskompetens till styrelsen. Hennes utbildning som distriktssjuksköterska och erfarenhet som Vård- och Omsorgschef i en svensk kommun tillför även kompetens inom ett av SAK:s kärnområden.
Email Marie Lackenbauer

Azadeh Rojhan Gustafsson, ordinarie ledamot
Riksdagsledamot för (s) i Stockholms län sedan 2014. Dessförinnan arbetade Azadeh för SSU 2010–2013, bland annat som internationell sekreterare. Har tidigare varit ordförande för arbetarkommunen i Upplands Väsby. Hon har studerat statskunskap och orientalistprogrammet med inriktning på persiska språk.
Email Azadeh Rojhan Gustafsson

Anders Rosén; ordinarie ledamot
Journalist som bland annat arbetat på Sveriges Television och med kommunikationsfrågor på statliga myndigheter. Arbetade som informationssamordnare för SAK i Kabul 2012 - 2014. Arbetar för närvarande som kommunikationschef i Mora kommun. Har ett centralt förtroendeuppdrag i Amnesty.  
Email Anders Rosén

Suppleant

Abdurrahman Toryalay
Abdurrahman kom till Sverige för sex år sedan för att studera på Chalmers och arbetar som projektledare i Göteborg. Han tog civilingenjörsexamen i Turkiet innan han kom till Sverige och han har även kortare yrkeserfarenhet som ingenjör i Afghanistan. Förutom sitt modersmål pashto kan han dari/persiska, turkiska, urdu, engelska och svenska. 
Email Abdurrahman Toryalay

Lena Eriksson Åshuvud
Lena har arbetat inom banksektorn i Sverige och internationellt och i den senare kapaciteten arbetade hon med Europeiska Investeringsbankens stöd till länder i Afrika och Karibien. I Sverige arbetar Lena som konsult inom socialt och hållbart företagande. Hon har därför stor kompetens inom ekonomi och bistånd vilket är en tillgång för SAK.
Email Lena Eriksson Åshuvud

Valberedning

Mari Enquist
Tomas Jansson
Inger Blennow
Stephanie Kilander
Email Maria Bodänge är sammankallande.

Ledningsgrupp

Andreas Stefansson - föräldraledig till januari 2021
Andreas Stefansson är sedan maj 2017 generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Andreas har en lång historia med SAK och började arbeta för organisationen redan i slutet av 1990-talet. Under åren har han bland annat varit chef för SAKs regionkontor i Pul-i-Khumri, programchef och landchef. Andreas har tidvis också arbetat i Sri Lanka, samt för Sveriges Kommuner & Landsting i deras internationella arbete. 

Bengt Ekman
Bengt Ekman är vikarierande generalsekreterare under Andreas Stefanssons föräldraledighet. Bengt har tidigare suttit i SAKs styrelse där han invaldes 2017. Han har lång erfarenhet från Sida, senast fyra år vid afghanistanenheten. Tidigare har han även arbetat i Burma, Vietnam, Indien och Sri Lanka. Förutom utlandstjänster har han även varit biträdande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef på Sidas huvudkontor.

Anna Ek
Anna Ek har tidigare varit ordförande för Svenska freds i åtta år. Till SAK kom hon 2017 som pressekreterare. Sedan 2019 är Anna Ek landchef för SAK i Sverige. Som Sverigechef planerar, leder och samordnar hon arbetet i Sverige, inklusive den satsning på medlemsrörelsen som styrelsen och medlemmarna beslutat. Anna Ek driver också frågor om organisationsutveckling i samarbete med landchefen för Afghanistan. Hon har en magisterexamen i mänskliga rättigheter och magisterexamen i statsvetenskap.

Daniel Madhani
Daniel Madhani tillträdde som landchef för SAK i Afghanistan 2019. Han är utbildad lärare och inledde en karriär inom skolväsendet innan intresset för mänsklighetens behov ledde honom in på organisationer som jobbar för människor som lever i utsatthet. Han har en gedigen ledarskapserfarenhet från internationella insatser i konflikthärdar, bland annat i en muslimsk kontext. Närmast kommer Daniel Madhani från Swedo – The Swedish Development Aid Organization (före detta Qandil) där han var generalsekreterare. Tidigare har han lett organisationerna Project Playground och Förbundet Unga Forskare samt suttit som ledamot i Stödföreningen till JOHA-Trust som driver Barbro Johansson Model Girls’ Secondary School i Tanzania.

Dr Shah Mahmood
Shah Mahmood är född i Kabul och har arbetat för SAK sedan 1990-talet med kortare avbrott för studier och andra uppdrag. Han har en elingenjörsutbildning från Kabuls universitet, utbildning i företagsekonomi från Umm Qura University i Saudiarabien, en civilekonomutbildning från Aston University i Storbritannien samt är ekonomie doktor vid Washington International University. Shah har arbetat för Dar Makkah Engineering Company i Saudiarabien, varit rådgivare till den afghanska finansministern och har varit konsult för Världsbanken, Storbritanniens biståndsmyndighet (DFID) och EU.

Revisorer

Fredrik Sjölander, KPMG (auktoriserad revisor) 
Email Fredrik Sjölander

Reza Javid(ordinarie föreningsrevisor)
Email Reza Javid

Asem Toukhy (ordinarie föreningsrevisor)
Email Asem Toukhy

Christer Persson (suppleant föreningsrevisor)

Gerd Bjurström (suppleant föreningsrevisor)

 

Filer