Afghanistankommitténs styrelse valdes in på årsmötet i maj 2018. Från vänster bakom: Shirin Persson, Kajsa Johansson, Anders Fänge, Peder Jonsson, Björn-Åke Törnblom, Helené Lackenbauer. Från vänster framför: Bengt Ekman och Andreas Stefansson, generalsekreterare. Ej med på fotot är: Hamid Zafar, Azadeh Rohjan Gustafsson, Dag Klackenberg och Charlotta Sjöström Becker. Foto: Erik Halkjaer.

Organisation

Svenska Afghanistankommitténs styrelse har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Styrelsen utses på SAKs årsmöte.

SAKs generalsekreterare, Andreas Stefansson, leder verksamheten och rapporterar till styrelsen. 

I Sverige finns ett kontor med ett tjugotal anställda, som arbetar med insamling, kommunikation, biståndssamordning och administration.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Afghanistan, där vi har drygt 5 000 anställda. Det afghanska huvudkontoret ligger i Kabul. Verksamheten är sedan fördelade på fem regionkontor som leder den lokala verksamheten.

SAKs styrelse

Peder Jonsson, ordförande.
Senior rådgivare i kommunikationsfrågor med energi- och miljöfrågor, IT, telekom och komplexa system som specialitet. Peder är bland annat medlem i Ingenjörsvetenskapsakademins näringslivsråd, i den svenska miljö- och klimatkommittén samt kommittén för digital ekonomi inom International Chamber and Commerce. Peder forskar också inom industriell organisation och ekonomi och public relations på KTH. Är medlem av presidiet i Bild och Ordakademien.
Email Peder Jonsson

Shirin Persson, vice ordförande.
Shirin är utbildad jurist med inriktning på internationell lagstiftning, mänskliga rättigheter och genderfrågor. Under de senaste 25 åren har hon erfarenhet av arbete med biståndsprojekt och har arbetat på internationella nivå för att främja fredsförhandlingar, utveckla grundlag, utbilda domare och åklagare i flera länder, bl a Afghanistan.
Email Shirin Persson

Kajsa Johansson.
Doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö. Kajsa har arbetat för SAK i Afghanistan som Civil Society Coordinator. Hon har också arbetat för ett flertal organisationer i Mocambique. 2014 fick hon Föreningen för utvecklingsfrågors pris för sina insatser inom bistånd.
Email Kajsa Johansson

Dag Klackenberg.
Dag Klackenberg är riksdagsledamot för Moderaterna. Han har arbetat på UD 1974-2001, senast som expeditionschef. Därefter har han varit VD för organisationen Svensk Handel och styrelseordförande för Vattenfall.
Email Dag Klackenberg

Charlotte Sjöström Becker.
Född 1974 och bosatt i Stockholm. Charlotta (Lotta) är sedan juni 2016 generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen. Lotta har erfarenhet av internationellt arbete, bl.a. arbetade hon 2012-2014, som rådgivare och chef med ansvar för jämställdhet och mänskliga rättigheter på EUPOL i Kabul. Hon arbetade därefter som på Kvinna till Kvinna och utredde möjligheterna att etablera verksamhet i Afghanistan. Under detta uppdrag hade hon ett nära samarbete med SAK i Kabul. 
Email Charlotte Becker

Bengt Ekman.
Född 1950 och bosatt i Stockholm. Han är nyligen pensionerad från SIDA där han arbetat 37 år, senast 4 år på Afghanistanenheten med frekventa besök i landet. Bengt var dessförinnan chef i Burma nästan 5 år och andra utlandstjänstgöringar har varit i Vietnam, Indien och Sri Lanka. Förutom utlandstjänster har Bengt också varit biträdande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef på SIDA:s huvudkontor.
Email Bengt Ekman

Helené Lackenbauer.
Mer information kommer inom kort.

Hamid Zafar, Ledamot.
Mer information kommer inom kort.

Azadeh Rohjan Gustafsson, Ledamot.
Mer information kommer inom kort.

Suppleant

Anders Fänge
Anders har lång erfarenhet av Afghanistan. Främst som landchef för SAK under olika perioder mellan 1983 och 2011 men också som journalist och anställd av FN. Utöver Afghanistan har han under de senaste 30 åren arbetat i Etiopien (Rädda Barnen), Centralasien (Röda Korset), Somalia (FN) och Västbanken (FN).
Email Anders Fänge

Björn-Åke Törnblom
Född 1947och bosatt i Stockholm. Björn-Åke har arbetat för SAK 7 år i Kabul och är därför mycket insatt i SAK:s verksamhet. Som ansvarig för administration och personal hade han även ansvar för säkerhetsfrågor. Björn-Åke har tidigare suttit i SAK:s styrelse och han är styrelsemedlem i Stockholms lokalkommitté där han är en av de mest engagerade och initiativrika medlemmarna.
Email Björn-Åke Törnblom

Valberedning

Hamed Abbasi
Maria Bodänge
Mari Enquist
Tomas Jansson 
Email Lennart Kotsalainen är sammankallande.

Ledningsgrupp

Andreas Stefansson
Andreas Stefansson är sedan maj 2017 generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Andreas har en lång historia med SAK och började arbeta för organisationen redan i slutet av 1990-talet. Under åren har han bland annat varit chef för SAKs regionkontor i Pul-i-Khumri, programchef och landchef. Andreas har tidvis också arbetat på Sri Lanka, samt för Sveriges Kommuner & Landsting i deras internationella arbete. 

Malena Rembe
Malena Rembe är landchef för SAK i Afghanistan. Hon kommer senast från Svenska Röda Korset där hon jobbat som chef på organisationens Mellanösternkontor i Beirut i Libanon. Hon har tidigare arbetat i Kabul, för EU:s utbildningsinsats för den afghanska polisen. Samtidigt har Niclas Ericsson tillträtt som ny kommunikationsrådgivare för SAK i Afghanistan. Han kommer senast från en tjänst som kommunikatör på biståndsorganisationen We Effect.

Sonny Månsson
Sonny Månsson är sedan maj 2017 ställföreträdande landchef för SAK i Afghanistan. Sonny har omfattande erfarenhet av internationellt arbete och ledning inom områdena administration, logistik och upphandling. Med bakgrund inom den svenska försvarsmakten specialiserade Sonny sig mot logistik, administration och ekonomi. Sonny har bland annat arbetat flera år i Palestina, Tajikistan, Georgien och Österrike som chef för ekonomi och administration, chef för upphandling och ställföreträdande verksamhetschef. 

Dr Shah Mahmood
Shah Mahmood är född i Kabul och har arbetat för SAK sedan 1990-talet med kortare avbrott för studier och andra uppdrag. Han har en elingenjörsutbildning från Kabuls universitet, utbildning i företagsekonomi från Umm Qura University i Saudiarabien, en civilekonomutbildning från Aston University i Storbritannien samt är ekonomie doktor vid Washington International University. Shah har arbetat för Dar Makkah Engineering Company i Saudiarabien, varit rådgivare till den afghanska finansministern och har varit konsult för Världsbanken, Storbritanniens biståndsmyndighet (DFID) och EU.

Jens Rosbäck
Jens Rosbäck är född i Göteborg och har arbetat för SAK sedan januari 2015.  Han är för nuvarande landchef i Sverige. Jens har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm samt studier i journalistik och Asienstudier vid Göteborgs Universitet. Genom ett uppdrag som rådgivare för det Ministeriet för Landsbygdsreform i Filippinerna i frågor kring landregistering och geografiska informationssystem påbörjade han sin karriär inom internationellt utvecklingssamarbete. Innan han kom till SAK har Jens arbetat som rådgivare och i ledande ställning för lokala och internationella organisationer i Kambodja och Thailand och med regionalt ansvar för biståndsprogram också i Myanmar, Bangladesh och Sri Lanka.

Föreningsrevisorer

Eva-Stina Framvik Email Eva-Stina Framvik

Kerstin Thornberg Email Kerstin Thornberg

Filer