Upphandlingar

Ramavtal för kommunikationsbyrå (SMO 2018-01)

Anbud ska vara SAK tillhanda den 23 April 2018 kl. 12:00 (Svensk tid).

För krav och villkor, se PDF-dokument nedanför.