Upphandling

Tryckning av bok.

Svenska Afghanistankommittén planerar att under hösten ge ut en bok med arbetsnamnet "Förstå Afghanistan". Vi behöver för vår fortsatta planering få in offerter på tryckkostnader för boken.  Anbuden ska inkomma till SAK senast på måndag den 4 juni 2018, kl. 17.00.

 

 

Filer