Om Svenska Afghanistankommittén

SAK är en medlemsorganisation som arbetar med utvecklingsbistånd i Afghanistan baserat på de mänskliga rättigheterna.

Svenska Afghanistankommittén arbetar med förändring i ett av världens farligaste länder. Verksamheten är till för de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning för kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning och internflyktingar. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.

I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter. SAK har över 6 000 anställda, av dem är över 99 procent är afghaner.

Organisationen finansieras bland annat av Sida, EU, Världsbanken samt tusentals privatpersoner och grundades 1980 som en reaktion mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Det är snart 40 år sedan.

Svensk insamlingskontroll

Svenska Afghanistankommittén är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt sätt. Detta innebär också att vi har ett 90-konto; en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.