Om Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en medlemsorganisation som arbetar med utvecklingsbistånd i Afghanistan baserat på de mänskliga rättigheterna.

SAK arbetar med utveckling i Afghanistan. Verksamheten är till för de allra mest utsatta grupperna. Arbetet sker på den afghanska landsbygden och inriktas särskild till målgrupperna kvinnor, barn och personer funktionsnedsättning och internflyktingar. Arbetet bedrivs i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.

I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter. SAK har över 7 000 anställda, av dem är över 99 procent är afghaner.

Organisationen finansieras bland annat av Sida, EU, Världsbanken, Postkodlotteriet samt tusentals privatpersoner och grundades 1980 som en reaktion mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. 1982 inleddes biståndsarbetet på plats i Afghanistan och har nu pågått i 40 år.

Svensk insamlingskontroll

Svenska Afghanistankommittén är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt sätt. Detta innebär också att vi har ett 90-konto; en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.