Om Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en medlemsorganisation som arbetar med utvecklingsbistånd i Afghanistan baserat på de mänskliga rättigheterna.

SAK arbetar med utveckling i Afghanistan. Verksamheten är till för de allra mest utsatta grupperna. Arbetet sker på den afghanska landsbygden och inriktas särskilt till målgrupperna kvinnor, barn och personer funktionsnedsättning och internflyktingar. Arbetet bedrivs i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.

I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter. SAK har över 7 000 anställda, av dem är över 99 procent afghaner.

Organisationen finansieras bland annat av Sida, FN-organ, Postkodlotteriet samt tusentals privatpersoner och grundades 1980 som en reaktion mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. 1982 inleddes biståndsarbetet på plats i Afghanistan och har nu pågått i 40 år.

Svensk insamlingskontroll

Svenska Afghanistankommittén är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt sätt. Detta innebär också att vi har ett 90-konto; en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.