Om Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en medlemsorganisation som arbetar med utvecklingsbistånd i Afghanistan baserat på de mänskliga rättigheterna.

SAK arbetar med utveckling i Afghanistan. Verksamheten är till för de allra mest utsatta grupperna. Arbetet sker på den afghanska landsbygden och inriktas särskilt till målgrupperna kvinnor, barn och personer funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.

En karta över de provinser i Afghanistan som Svenska Afghanistankommittén arbetar i

I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter. SAK har över 8 000 anställda, av dem är mer än 99 procent afghaner.

Organisationen finansieras bland annat av Sida, FN-organ, Postkodlotteriet samt tusentals privatpersoner och grundades 1980 som en reaktion mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. 1982 inleddes biståndsarbetet på plats i Afghanistan och har nu pågått i 40 år.

Om Svenska Afghanistankommittén och Svensk insamlingskontroll

Svenska Afghanistankommittén är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt sätt. Detta innebär också att vi har ett 90-konto; en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.