Rapporter om Afghanistan

Här samlar vi rapporter om Afghanistan från olika källor och rörande skiftande ämnen.

Externa källor

Afghanistans moderna historia:

A Turning Point in World History: 40 years ago, the Soviet Union invaded Afghanistan
Rapport om hur det gick till när Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1979. Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network 2019.

“Our Lives Changed”: Afghans remember the coming of the Soviet troops
Afghanska ögonvittnen berättar om vad de minns av den sovjetiska invasionen för 40 år sedan.
S. Reza Kazemi och AAN:s team Afghanistan Analyst Network 2019.

An April Day That Changed Afghanistan 1: Four decades after the leftist takeover
Hur det afghanska kommunistpartiet PDPA tog makten genom en militärkupp 1978. Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network 2018.

An April Day that Changed Afghanistan 2: Afghans remember the ’Saur Revolution’
Hur afghaner minns det kommunistiska maktövertagandet 1978 och tiden därefter, Kate Clark, Afghanistan Analyst Network 2018.

An April Day That Changed Afghanistan 3: The legacy of the Saur Revolution’s war crimes,
Om den afghanska kommunistregimens massmord och övergrepp 1978-79 fram till den Sovjetiska invasionen julen 1979 och arvet efter övergreppen.
Patricia Gossman (Human Rights Watch), Afghanistan Analyst Network 2018.

An April Day That Changed Afghanistan 4: The evolution of the PDPA and its relations with the Soviet Union
Om relationen mellan det afghanska kommunistpartiet PDPA och Sovjetunionen under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan 1979-1989. 
Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network 2018.

Islamists, Leftists – and a void in the Center. Afghanistan’s Political Parties and where they come from (1902-2006), 
De politiska partiernas historia. Från hur det började på 1900-talet fram till idag. Thomas Ruttig 2006

Norra Afghanistan

The Ethnitication of an Afghan Faction: Junbesh-i-Milli from its origins to the Presidential Elections, av Antonio Giustozzi 2006
Om krigsherren och vice-president Abdul Rashid Dostum och hans parti Jumbesh.

The Networks of Kunduz
Om militanta/militära nätverk och allianser och motsättningar i Kunduzprovinsen. Nils Wörmer 2012 

Södra Afghanistan

Tribes and Warlords in Southern Afghanistan, 1980-2005, 
Om stammar och krigsherrar som format den moderna historien i södra Afghanistan.
Antonio Giustozzi & Noor Ullah 2006

Västra Afghanistan

The Missing Ingredient: Non-ideological insurgency and State collapse in Western Afghanistan
Bakgrunden till dagens situation i västra Afghanistan. Om statens kollaps och icke-ideologiska motståndsgrupper fram till kommunistregimens fall 1992. Antonio Giustozzi 2009.

Hazarajat’s Historia

The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979 – 1984, av Niamatullah Ibrahimi
Om försöken att bilda en religiös mini stat i Hazarajat åren 1979-84 2006.

The Dissipation of Political Capital Among Afghanistan’s Hazaras: 2001-2009
Om hazara partiet Hezb-e Wahdat. Niamatullah Ibrahimi 2009.

Kvinnors rättigheter:

Bans on Women Working Then and Now 
Rapport Problem med att leverera humanitärt stöd under dagens talibanstyre och det förra, Kate Clark, Afghanistan Analyst Network April 2023

Taliban Restrictions on Women’s Rights Deepen Afghanistan’s Crisis
Rapport från International Crisis Group om kvinnors rättigheter i Afghanistan. Februari 2023.

Female employment: Women bear brunt of Afghanistan job losses (ilo.org) 
International Labour Organization (ILO) rapport visar att kvinnors sysselsättningsnivå i Afghanistan har sjunkit kraftigt sedan talibanerna tog makten. Mars 2023.

Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule 
Rapport från Amnesty International om kvinnors rättigheter under Talibanstyret, juli 2022.

Justice through the Eyes of Afghan Women: Cases of Violence against Women Addressed through Mediation and Court Adjudication
FN-rapport om våld mot kvinnor och kvinnors rättigheter. Om formella rättigheter och lagar som finns och möjligheter för kvinnor att få rättvisa i praktiken 2015.

A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan
En uppföljningsrapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) om lagen för att eliminera våld mot kvinnor (EVAW) och hur den praktiseras 2013.

Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325-Women, Peace, and Security
Afghanistans nationella åtgärdsplan för genomförandet av resolution 1325 från år 2015 till 2022.

Silence is Violence End the abuse of Women in Afghanistan
Rapport om våld mot kvinnor 2009. Bland annat baserad på intervjuer med våldsoffer, människorätts- och kvinnoaktivister, representanter för kvinnoorganisationer med flera. 

Mänskliga rättigheter:

UNAMA: Human Rights Situation in Afghanistan October- December 2023 Update
Rapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) om mänskliga rättigheter i Afghanistan, Januari 2024.

Country Guidance: Afghanistan 
Rapport om situationen i Afghanistan från EUAA European Union Agency for Asylum. Januari 2023. 

Situation of human rights in Afghanistan: Report of the UN High Commissioner for Human Rights 
Rapport om människorättssituationen i Afghanistan från OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) och FNs generalsekreterare) mars 2023.

Situation of human rights in Afghanistan: Report of the UN High Commissioner for Human Rights 
Rapport om människorättssituationen i Afghanistan från OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) och FNs generalsekreterare) september 2022.

UN RELEASES REPORT ON HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN SINCE THE TALIBAN TAKEOVER 15 august 2021 – 15 June 2022  
Rapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) om mänskliga rättigheter i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021, publicerad i juli 2022.

Situation of human rights in Afghanistan, and technical assistance achievements on human rights – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Årsrapport om människorättssituationen i Afghanistan från OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) Januari 2022.

No Forgiveness for People Like You Executions and Disappearances under the Taliban  
Human Rights Human Rights Watch november 2021.

No escape War crimes and civilian harm during fall of Afghanistan to Taliban
Rapport från Amnesty International december 2021.

Killing of human rights defenders journalists and media workers in Afghanistan 2018-2021
Rapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) om mord på försvarare av mänskliga rättigheter i Afghanistan, samt afghanska journalister och media arbetare. Februari 2021.

“Preventing torture and Upholding Rights of Detainees in Afghanistan: A factor for Peace”
Rapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) och OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) Februari 2021.

 “They’ve Shot Many Like This” Abusive Night Raids by CIA-Backed Afghan Strike Forces
Rapport från Human Rights Watch om övergrepp begångna av CIA stödda afghanska specialförband, Oktober 2019.

Transitional Justice: Views from the Ground on How Afghanistan Fares
Rapport från AREU (Afghan Research and Evaluation Unit) 2016 om vad människor i Afghanistan idag anser om rättvisa för offren för människorättsövergrepp och krigsförbrytelser i Afghanistan. Skall förbrytarna straffas eller förlåtas? Uppföljning av en undersökning 11 år tidigare. October 2016.

Today we shall all die
Rapport från Human Rights Watch om en del av de mäktiga män i Afghanistan som är ansvariga för grova människorättsövergrepp och som går fria. Mars 2015.

Stop Reporting or We’ll Kill Your Family
Rapport från Human Rights Watch 2015 om hoten mot yttrandefriheten. Om trakasserier, hot och angrepp på journalister och den afghanska regeringens misslyckande med att undersöka och åtala de ansvariga. Januari 2015.

“Just Don’t Call It a Militia” Impunity, Militias, and the “Afghan Local Police”
Rapport från Human Rights Watch 2011 om lokala miliser och ”Afghan Local Police”. September 2011.

Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 1978-2001
Rapport från Afghanistan Justice Project 2006 om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna av olika afghanska sidor och fraktioner under de olika krigen åren 1978 till 2001. Juli 2005.

Blood-Stained Hands Past Atrocities in Kabul and Afghanistan’s Legacy of Impunity
Rapport från Human Rights Watch 2006 om MR-brott begångna av afghanska politiska fraktioners miliser som stred om makten i Kabul under inbördeskriget på 1990-talet. 2005

A Call for Justice: National Consultation on Past Human Rights Violations in Afghanistan
Rapport från Afghanistans oberoende människorättskommission AIHRC om vad människor i Afghanistan anser om rättvisa för offren för människorättsövergrepp och krigsförbrytelser i Afghanistan. Skall förbrytarna straffas eller förlåtas? 2005

Narkotika:

”Afghanistan Opium survey 2023”
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan. November 2023.

Prosperity or Penury: The political and economic fallout of the opium ban in Afghanistan 
Analys av rapporten ”Afghanistan Opium survey 2023”, Kate Clark och Jelena Bjelica, Afghanistan Analyst Network, November 2023.

Understanding Illegal Methamphetamine Manufacture in Afghanistan
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om metamfetaminproduktion i Afghanistan och smugglingen av den från Afghanistan. Augusti 2023

Inside the Taliban’s war on drugs – opium poppy crops slashed 
Rapport om att opiumodlingen i Afghanistan minskat kraftigt. BBC Maj 2023

Opium cultivation in Afghanistan – Latest findings and emerging threats
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan. November 2022.

Afghanistan Opium Survey 2021 Cultivation and Production  
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan. Mars 2022.

”Drug Situation in Afghanistan 2021 Latest findings and emerging threats”  
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan. November 2021.

Afghanistan Opium Survey 2020 – Cultivation and Production – Executive Summary
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan. April 2021

Protection of civilians in armed conflict: Special report – Airstrikes on alleged drug-processing facilities
Rapport från UNAMA (FN:s samordningsorgan i Afghanistan) om USAs bombningar av narkotika laboratorium som påstås vara talibanernas. October 2019.

“Afghanistan Opium Survey 2018 – Challenges to sustainable development, peace and security”
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om de sociala, politiska ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar som opiumproduktionen i Afghanistan innebär. Juli 2019.

The Myth of ‘Afghan Black’: A cultural history of cannabis cultivation and hashish production in Afghanistan
Rapport om cannabis kulturella historia och produktionen av hasch i Afghanistan från Afghanistan Analyst Network. Del 1. Juli 2019.

The Myth of ‘Afghan Black’ (2): The cultural history of hashish consumption in Afghanistan
Rapport om cannabis kulturella historia och konsumtion av hasch i Afghanistan från Afghanistan Analyst Network. Del 2. Juli 2019.

Sharp drops in opium poppy cultivation, price of dry opium in Afghanistan, latest UNODC survey reveals
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) årsrapport om opiumproduktionen i Afghanistan 2018. November 2018.

Afghanistan Opium Survey 2017 Challanges to sustainable development, peace and security.
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om de sociala, politiska ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar som opiumproduktionen i Afghanistan innebär. November 2017

From Bad to Bombing: US counter-narcotics policies in Afghanistan
Rapport från Afghanistan Analyst Network 2018 om USAs narkotikabekämpnings strategi i Afghanistan och bombningar av påstådda heroinlaboratorier som hävdas ha varit talibanernas. Januari 2018

A Low-Risk Crop in a High-Risk Environment: Annual opium survey shows Afghan poppy cultivation at a record high
Analys av en kraftigt ökad opiumproduktion i Afghanistan. Afghanistan Analyst Network. November 2017.

Afghan opium production jumps to record level, up 87 per cent: Survey
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) årsrapport om opiumproduktionen i Afghanistan. November 2017.

AAN Q&A: An established industry – Basic facts about Afghanistan’s opium-driven economy
Rapport från Afghanistan Analyst Network om Opium ekonomin i Afghanistan. Juli 2017.

Sustainable development in an opium production environment Afghanistan Opium Survey Report 2016
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) analys av kopplingen mellan narkotikaproduktion och utvecklingen i Afghanistan. Juli 2017.

Time to Move on-Developing an Informed Development Response to Opium Poppy Cultivation in Afghanistan
En kritisk rapport från AREU (Afghanistan Research and Development Unit) av David Mansfield och Paul om opiumproduktionen i Afghanistan 2016. Rapporten tar Bl. a upp UNODCs sätt att rapportera om produktionen, förhållandena i samband med odlingen och dess orsaker, liksom diskussioner om opiumbekämpning. Oktober 2016.                                          

Impacts of drug use on users and their families in Afghanistan UNODC April 2014
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) rapport om narkotikamissbruk i Afghanistan och dess konsekvenser. April 2016.

Briefing Note on Fieldwork in Kandahar Province, Opium and Rural Livelihoods
Om narkotikaproduktionen i Kandaharprovinsen i södra Afghanistan 2016. Bygger på fältarbete av Paul Fishstein. November 2016.

Politik och säkerhet:

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd om situationen i Afghanistan. Juni 2024

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd om situationen i Afghanistan. December 2023

Country Guidance: Afghanistan 
Rapport om situationen i Afghanistan från EUAA European Union Agency for Asylum. Januari 2023. 

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd om situationen i Afghanistan. Mars 2023

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd om situationen i Afghanistan. December 2022.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General 
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd om situationen i Afghanistan. Februari 2022.

”Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Update: 1 January to 30 June 2021”
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) första halvårsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2021.  Juli 2022.         

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd om situationen i Afghanistan. Mars 2022

Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report 2020
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2020.  Februari 2022.        

European Asylum Support Office: Country Guidance – Afghanistan 2020.
EASO senaste rapport om situationen i Afghanistan med bland annat fokus på eventuell flyktingstatus. December 2020

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd i december 2020 om situationen i Afghanistan. December 2020.

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan State Structure and Security Forces (August 2020)
Rapport om statsstrukturer, säkerhetsstyrkor och säkerhetsinstitutionerna, samt rättsväsendet i Afghanistan, från EASO European Asylum Support Office. Augusti 2020. 

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General August 2020
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd 2020 om situationen i Afghanistan. Augusti 2020.

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Criminal law, customary justice and informal dispute resolution, July 2020
Rapport om lagstiftning och rättsskipning i Afghanistan från EASO European Asylum Support Office. Juli 2020.                                                

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares första kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2020 om situationen i Afghanistan. April 2020.

Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between Islamic Emirate of Afghanistan and United States
Avtal mellan USA och talibanrörelsen om tillbakadragande av amerikansk trupp från Afghanistan, 29 februari 2020.

Joint Declaration Islamic Republic of Afghanistan and United States for Bringing Peace to Afghanistan
Gemensam deklaration av USA och den afghanska regeringen med anledning av avtalet mellan USA och talibanerna om tillbakadragande av amerikansk trupp från Afghanistan, 29 februari 2020.

Protection of civilians in armed conflict 2019 (February 2020)
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2019. Februari 2020

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares fjärde kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2019 om situationen i Afghanistan. December 2019.

Insurgent Bureaucracy: How the Taliban Makes Policy
Rapport om hur talibanernas organisation och policy har utvecklats och förändrats, av Ashley Jackson; Rahmatullah Amiri (USIP). November 2019.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares andra kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2019 om situationen i Afghanistan.

Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report 2018
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2018. Februari 2019.

Life Under the Taliban shadow government
Rapport från Overseas Development Institute om talibans organisation och styre i områden där de har kontroll och deras inflytande i regeringsområdena. Juni 2018.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of UN Secretary-General
FNs generalsekreterares andra kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2018 om situationen i Afghanistan.

Protection of Civilians in Armed Conflict UNAMA Annual Report on Afghanistan 2017
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2017. Februari 2018.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security -Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares fjärde kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2017 om situationen i Afghanistan.

Non-Pashtun Taleban of the North (4): A case study from Jawzjan
En studie av Afghanistan Analyst Network om de icke-pashtunska Talibanerna i Jozjan provinsen i norra Afghanistan. September 2017.

Ideology in the Afghan Taliban: A new AAN report
En analys av talibanernas ideologi, av analytikerna Anand Gopal och Alex Strick van Linschoten, från Afghanistan Analyst Network. Juni 2017.  

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares första kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2017 om situationen i Afghanistan.

EASO Country of Origin Information Report on the Security situation in Afghanistan.
Rapport om säkerhetssituationen i Afghanistan från EASO European Asylum Support Office 2016. 

Report on recruitment by armed groups in Afghanistan
Rapport om hur väpnade grupper rekryterar soldater i Afghanistan. EASO 2016.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security
FNs generalsekreterares första kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2016 om situationen i Afghanistan.

Protection of Civilians in Armed Conflict UNAMA Annual Report on Afghanistan 2015
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2015.

Helmand (2) The chain of chiefdoms unravels,
Rapport om den kritiska politiska och militära situationen i den strategiskt viktiga Helmandprovinsen i södra Afghanistan av Rahmatullah Amiri Afghanistan Analyst Network. March 2016.

The Haqqani Network From Pakistan to Afghanistan
Vad är den terroriststämplade motståndsorganisationen Haqqani nätverket som bekämpar den afghanska staten. Rapport om organisationen och dess historiska rötter från 1980-talet. Institute for the Study of War av Jeffrey A. Dressler. March 2016.

Afghan National Army after ISAF
Rapport av Antonio Giustozzi om det kritiska läget för den afghanska armen. (Afghanistan Research an Evaluation Unit (AREU) 2016.

Talking to the other side,
Rapport av Antonio Giustozzi & Ashley Jackson Om talibanernas organisation och struktur 2012. Deras syn på bistånd och deras perspektiv på relationen till biståndsorganisationer. ODI. December 2012.

Governance in Afghanistan An Introduction 
En guide till hur Afghanistan styrs och hur den afghanska staten är tänkt att fungera. Afganistan Research And Evalutaion Unit (AREU). Mars 2014. 

The Taliban’s winning strategy in Afghanistan
Om hur talibanerna arbetat för att vinna stöd bland befolkningen. Gilles Dorronsoro 2009

Sociala och ekonomiska förhållanden:

Afghanistan Development Update Uncertainty After Fleeting Stability October 2023
Rapport från Världsbanken om Afghanistans ekonomiska nedgång och osäkra framtid, Världsbanken Oktober 2023  

Who Gets to Go to School? (3): Are Taleban attitudes starting to change from within?
Sabawoon Samim, Afghanistan Analyst Network. Februari 2022.

Afghanistan Food Security Outlook, June 2021 to January 2022 
Famine Early Warning Systems Networks (FEWS Net) senaste rapport om utsikterna för jordbruk och mattillgång i Afghanistan. Juli 2021.

Below average cumulative precipitation likely to impact crops and pasture conditions
Famine Early Warning Systems Networks (FEWS Net) senaste rapport om utsikterna för jordbruk och mattillgång i Afghanistan, januari 2021.

Country of Origin Information (COI) report on Networks in Afghanistan
Rapport från European Asylum Support Office (EASO) om afghanska sociala nätverk i Afghanistan och mellan flyktingar och migranter och Afghanistan 2018. Januari 2018.

Saffron: The social relations of production 
Om produktionen av saffran i Heratprovinsen. En studie av de sociala omständigheterna ikring och de ekonomiska möjligheterna med saffransodling. Adam Pain, Augusti 2016.

Voluntary and Forced Returns to Afghanistan in 2016/17: Trends, statistics and experiences 
Afghanistan Analyst Networks analys av trender och erfarenheter av frivilligt återvändande och deportationer till Afghanistan från Europa under 2016-17. Jelena Bjelica och Thomas Ruttig Maj 2017

Why do children undertake the unaccompanied journey
Rapport om varför ensamkommande afghanska barn och ungdomar smugglas till Europa. Afghanistan Research and Evaluation Unit. December 2014.