Rapporter om Afghanistan

Här samlar vi rapporter om Afghanistan från olika källor och rörande skiftande ämnen.

Externa källor

Afghanistans moderna historia:

A Turning Point in World History: 40 years ago, the Soviet Union invaded Afghanistan
Rapport om hur det gick till när Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1979. Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network.

“Our Lives Changed”: Afghans remember the coming of the Soviet troops Afghanska ögonvittnen berättar om vad de minns av den sovjetiska invasionen för 40 år sedan.
S. Reza Kazemi och AAN:s team Afghanistan Analyst Network.

An April Day That Changed Afghanistan 1: Four decades after the leftist takeover
Hur det afghanska kommunistpartiet PDPA tog makten genom en militärkupp 1978. Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network.

An April Day that Changed Afghanistan 2: Afghans remember the ’Saur Revolution’
Hur afghaner minns det kommunistiska maktövertagandet 1978 och tiden därefter, Kate Clark, Afghanistan Analyst Network.

An April Day That Changed Afghanistan 3: The legacy of the Saur Revolution’s war crimes, av Patricia Gossman (Human Rights Watch), Afghanistan Analyst Network.
Om den afghanska kommunistregimens massmord och övergrepp 1978-79 fram till den Sovjetiska invasionen julen 1979 och arvet efter övergreppen.

An April Day That Changed Afghanistan 4: The evolution of the PDPA and its relations with the Soviet Union, av Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network.
Om relationen mellan det afghanska kommunistpartiet PDPA och Sovjetunionen under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan 1979-1989. 

Islamists, Leftists – and a void in the Center. Afghanistan’s Political Parties and where they come from (1902-2006), av Thomas Ruttig
De politiska partiernas historia. Från hur det började på 1900-talet fram till idag.

Norra Afghanistan

The Ethnitication of an Afghan Faction: Junbesh-i-Milli from its origins to the Presidential Elections, av Antonio Giustozzi
Om krigsherren och vice-president Abdul Rashid Dostum och hans parti Jumbesh.

The Networks of Kunduz, av Nils Wörmer
Om militanta/militära nätverk och allianser och motsättningar i Kunduzprovinsen.    

Södra Afghanistan

Tribes and Warlords in Southern Afghanistan, 1980-2005, av Antonio Giustozzi & Noor Ullah 
Om stammar och krigsherrar som format den moderna historien i södra Afghanistan.

Västra Afghanistan

The Missing Ingredient: Non-ideological insurgency and State collapse in Western Afghanistan, av Antonio Giustozzi. Bakgrunden till dagens situation i västra Afghanistan. Om statens kollaps och icke-ideologiska motståndsgrupper fram till kommunistregimens fall 1992.

Hazarajat’s Historia

Divide and rule; State penetration in Hazarajat (Afghanistan) from the Monarchy to the Taliban, av Niamatullah Ibrahimi om Hazarajat’s relation till centralmakten från kungatiden fram till talibanernas styre på 1990-talet.

The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979 – 1984, av Niamatullah Ibrahimi
Om försöken att bilda en religiös mini stat i Hazarajat åren 1979-84.

At the Sources of Factionalism and Civil War in Hazarajat, av Niamatullah Ibrahimi
Bakgrund till dagens politiska situation i Hazarajat. Om motsättningar och inbördesstrider mellan olika grupperingar i Hazarajat efter statens kollaps i området 1979.

The Dissipation of Political Capital Among Afghanistan’s Hazaras: 2001-2009, av Niamatullah Ibrahimi
Om hazara partiet Hezb-e Wahdat.

Kvinnors rättigheter:

Taliban Restrictions on Women’s Rights Deepen Afghanistan’s Crisis
Rapport från International Crisis Group om kvinnors rättigheter i Afghanistan februari 2023.

Female employment: Women bear brunt of Afghanistan job losses (ilo.org)

International Labour Organization (ILO) rapport (mars 2023) visar att kvinnors sysselsättningsnivå i Afghanistan har sjunkit kraftigt sedan talibanerna tog makten.

Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule

Rapport från Amnesty International om kvinnors rättigheter under Talibanstyret, juli 2022.

Justice through the Eyes of Afghan Women: Cases of Violence against Women Addressed through Mediation and Court Adjudication

FN-rapport om våld mot kvinnor och kvinnors rättigheter. Om formella rättigheter och lagar som finns och möjligheter för kvinnor att få rättvisa i praktiken.

A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan
En uppföljningsrapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) om lagen för att eliminera våld mot kvinnor (EVAW) och hur den praktiseras 2013.

Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325-Women, Peace, and Security
Afghanistans nationella åtgärdsplan för genomförandet av resolution 1325 från år 2015 till 2022.

Sharia and Women’s Rights in Afghanistan, av Anastasiya Hozyainava,
Rapport om kvinnors rättigheter i islamsk och afghansk lag. Skillnad på lag och verklighet, vikten av acceptans om lagen skall följas och för att få gehör för kvinnors rättigheter genom att sätta lagar i ett islamiskt kontext.

Silence is Violence End the abuse of Women in Afghanistan
Rapport om våld mot kvinnor 2009. Bland annat baserad på intervjuer med våldsoffer, människorätts- och kvinnoaktivister, representanter för kvinnoorganisationer med flera. 

Mänskliga rättigheter:

Situation of human rights in Afghanistan: Report of the UN High Commissioner for Human Rights

Rapport om människorättssituationen i Afghanistan från OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) och FNs generalsekreterare) mars 2023.

Situation of human rights in Afghanistan: Report of the UN High Commissioner for Human Rights

Rapport om människorättssituationen i Afghanistan från OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) och FNs generalsekreterare) september 2022.

UN RELEASES REPORT ON HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN SINCE THE TALIBAN TAKEOVER 15 august 2021 – 15 June 2022  
Rapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) om mänskliga rättigheter i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021, publicerad i juli 2022.

Situation of human rights in Afghanistan, and technical assistance achievements on human rights – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Årsrapport om människorättssituationen i Afghanistan från OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) Januari 2022.

No Forgiveness for People Like You Executions and Disappearances under the Taliban  
Human Rights Human Rights Watch november 2021.

No escape War crimes and civilian harm during fall of Afghanistan to Taliban
Rapport från Amnesty International december 2021.

Killing of human rights defenders journalists and media workers in Afghanistan 2018-2021
Rapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) om mord på försvarare av mänskliga rättigheter i Afghanistan, samt afghanska journalister och media arbetare. Februari 2021.

Situation of human rights in Afghanistan, and technical assistance achievements on human rights – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Årsrapport om människorättssituationen i Afghanistan från OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter). Februari 2021.

“Preventing torture and Upholding Rights of Detainees in Afghanistan: A factor for Peace”
Rapport från UNAMA (FNs samordningsorgan i Afghanistan) och OHCHR (FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter) Februari 2021.

 “They’ve Shot Many Like This” Abusive Night Raids by CIA-Backed Afghan Strike Forces
Rapport från Human Rights Watch om övergrepp begångna av CIA stödda afghanska specialförband, Oktober 2019.

Children and armed conflict in Afghanistan – Report of the UN Secretary-General
Rapport från FNs generalsekreterare om barnens situation i den väpnade konflikten i Afghanistan 2019.

Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The Situation of Human rights in Afghanistan
Rapport om mänskliga rättigheter i Afghanistan perioden januari till november 2017 från FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Investigating Post-2003 War crimes: Afghan Government wants “one more year” from the ICC
Rapport från Afghanistan Analyst Network om internationella brottsdomstolens (ICC) arbete med att eventuellt undersöka krigsförbrytelser i Afghanistan 2017.

Treatment of Conflict Related Detainees. Implementation of National Plan on Elimination of Torture
UNAMAs (FNs samordningsorgan i Afghanistan) rapport om tortyr på regeringssidan i Afghanistan 2017.

The situation of human rights in Afghanistan Report from the UN High Commissioner for Human Rights 
Rapport om mänskliga rättigheter i Afghanistan perioden januari till november 2016 från FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Transitional Justice: Views from the Ground on How Afghanistan Fares
Rapport från AREU (Afghan Research and Evaluation Unit) 2016 om vad människor i Afghanistan idag anser om rättvisa för offren för människorättsövergrepp och krigsförbrytelser i Afghanistan. Skall förbrytarna straffas eller förlåtas? Uppföljning av en undersökning 11 år tidigare.

Amnesty International: Afghanistan 2015
Amnesty Internationals årsrapport om Afghanistan 2015/2016 skriven på svenska.

Stop Reporting or We’ll Kill Your Family
Rapport från Human Rights Watch 2015 om hoten mot yttrandefriheten. Om trakasserier, hot och angrepp på journalister och den afghanska regeringens misslyckande med att undersöka och åtala de ansvariga.

“Just Don’t Call It a Militia” Impunity, Militias, and the “Afghan Local Police”
Rapport från Human Rights Watch 2011 om lokala miliser och ”Afghan Local Police”, 2011.

“Troops in Contact” Airstrikes and Civilian Deaths in Afghanistan
Rapport från Human Rights Watch om USAs och Natos bombningar och civila dödade i Afghanistan under andra halvan av 2000-talet.

The Human Cost
Rapport från Human Rights Watch från 2007 om konsekvenserna av motståndsgruppers, framför allt talibaner och Hezb-e Islami’s, ökade bombattacker. Innehåller intervjuer med civila offer och deras familjer. 

By the Numbers
Rapport från Human Rights Watch med flera organisationer 2006 från The Detainee Abuse and Accountability Project, om tortyr av fångar i amerikansk fångenskap i Irak, Afghanistan och på Guantanamo.

Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 1978-2001
Rapport från Afghanistan Justice Project om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna av olika afghanska sidor och fraktioner under de olika krigen åren 1978 till 2001.

Blood-Stained Hands Past Atrocities in Kabul and Afghanistan’s Legacy of Impunity
Rapport från Human Rights Watch om MR-brott begångna av afghanska politiska fraktioners miliser som stred om makten i Kabul under inbördeskriget på 1990-talet.

A Call for Justice: National Consultation on Past Human Rights Violations in Afghanistan
Rapport från Afghanistans oberoende människorättskommission AIHRC 2005 om vad människor i Afghanistan anser om rättvisa för offren för människorättsövergrepp och krigsförbrytelser i Afghanistan. Skall förbrytarna straffas eller förlåtas?

Today we shall all die
Rapport från Human Rights Watch om en del av de mäktiga män i Afghanistan som är ansvariga för grova människorättsövergrepp och som går fria.

Narkotika:

Opium cultivation in Afghanistan – Latest findings and emerging threats
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan, November 2022.

Afghanistan Opium Survey 2021 Cultivation and Production  
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan, mars 2022.

”Drug Situation in Afghanistan 2021 Latest findings and emerging threats”  
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan, november 2021.

Afghanistan Opium Survey 2020 – Cultivation and Production – Executive Summary
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om opiumproduktionen i Afghanistan.

Protection of civilians in armed conflict: Special report – Airstrikes on alleged drug-processing facilities
Rapport från UNAMA (FN:s samordningsorgan i Afghanistan) 2018 om USAs bombningar av narkotika laboratorium som påstås vara talibanernas.

“Afghanistan Opium Survey 2018 – Challenges to sustainable development, peace and security (July 2019)”
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om de sociala, politiska ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar som opiumproduktionen i Afghanistan innebär.

The Myth of ‘Afghan Black’: A cultural history of cannabis cultivation and hashish production in Afghanistan
Rapport om cannabis kulturella historia och produktionen av hasch i Afghanistan från Afghanistan Analyst Network. Del 1.

The Myth of ‘Afghan Black’ (2): The cultural history of hashish consumption in Afghanistan
Rapport om cannabis kulturella historia och konsumtion av hasch i Afghanistan från Afghanistan Analyst Network. Del 2.

Sharp drops in opium poppy cultivation, price of dry opium in Afghanistan, latest UNODC survey reveals
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) årsrapport om opiumproduktionen i Afghanistan 2018.

Afghanistan Opium Survey 2017 Challanges to sustainable development, peace and security.
Rapport från UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) om de sociala, politiska ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar som opiumproduktionen i Afghanistan innebär.

From Bad to Bombing: US counter-narcotics policies in Afghanistan
Rapport från Afghanistan Analyst Network 2018 om USAs narkotikabekämpnings strategi i Afghanistan och bombningar av påstådda heroinlaboratorier som hävdas ha varit talibanernas.

A Low-Risk Crop in a High-Risk Environment: Annual opium survey shows Afghan poppy cultivation at a record high
Analys av den kraftigt ökade opiumproduktionen i Afghanistan av Afghanistan Analyst Network 2017.

Afghan opium production jumps to record level, up 87 per cent: Survey
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) årsrapport om opiumproduktionen i Afghanistan 2017.

AAN Q&A: An established industry – Basic facts about Afghanistan’s opium-driven economy
Rapport från Afghanistan Analyst Network om Opium ekonomin i Afghanistan 2017.

Sustainable development in an opium production environment Afghanistan Opium Survey Report 2016
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) analys av kopplingen mellan narkotikaproduktion och utvecklingen i Afghanistan 2016.

Time to Move on-Developing an Informed Development Response to Opium Poppy Cultivation in Afghanistan
En kritisk rapport från AREU (Afghanistan Research and Development Unit) av David Mansfield och Paul om opiumproduktionen i Afghanistan 2016. Rapporten tar Bl. a upp UNODCs sätt att rapportera om produktionen, förhållandena i samband med odlingen och dess orsaker, liksom diskussioner om opiumbekämpning.                                          

Afghanistan Opium Survey 2016 UNODC Cultivation and production 
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) årsrapport om opiumproduktionen i Afghanistan 2016.

Afghanistan Opium Survey 2015 Socio Economic Analysis UNODC
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) socioekonomiska analys av opiumodlingen i Afghanistan 2015.

Impacts of drug use on users and their families in Afghanistan UNODC April 2014
UNODCs (FNs organisation för att bekämpa brott och narkotika) rapport om narkotikamissbruk i Afghanistan och dess konsekvenser.

Briefing Note on Fieldwork in Kandahar Province, Opium and Rural Livelihoods, av Paul Fishstein
Om narkotikaproduktionen i Kandaharprovinsen i södra Afghanistan 2016. Bygger på fältarbete av Paul Fishstein.

Politik och säkerhet:

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd i mars 2023 om situationen i Afghanistan.

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd i december 2022 om situationen i Afghanistan.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General 
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd i februari 2022 om situationen i Afghanistan.

”Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Update: 1 January to 30 June 2021”
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) första halvårsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2021.          

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd i mars 2021 om situationen i Afghanistan.

Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report 2020UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2020.          

European Asylum Support Office: Country Guidance – Afghanistan 2020.
EASO senaste rapport om situationen i Afghanistan med bland annatt fokus på eventuell flyktingstatus. December 2020

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd i december 2020 om situationen i Afghanistan.

Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Third Quarter Report: 1 January to 30 September 2020
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) rapport om krigets civila offer i Afghanistan 2020 de första tre kvartalen 2020. UNAMA 27/10-2020.

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan State Structure and Security Forces (August 2020)
Rapport om statsstrukturer, säkerhetsstyrkor och säkerhetsinstitutionerna, samt rättsväsendet i Afghanistan, från EASO European Asylum Support Office augusti 2020. 

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General August 2020
FNs generalsekreterares rapport till FNs säkerhetsråd i augusti 2020 om situationen i Afghanistan.

Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report: 1 January – 30 June 2020
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) första halvårsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2020.          

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Criminal law, customary justice and informal dispute resolution, July 2020
Rapport om lagstiftning och rättsskipning i Afghanistan från EASO European Asylum Support Office 2020. 

Protection of civilians in armed conflict. First Quarter Report: 1 January – 31 March 2020
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) första kvartalsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2020.                                                               

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares första kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2020 om situationen i Afghanistan. April 2020.

Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between Islamic Emirate of Afghanistan and United States
Avtal mellan USA och talibanrörelsen om tillbakadragande av amerikansk trupp från Afghanistan, 29 februari 2020.

Joint Declaration Islamic Republic of Afghanistan and United States for Bringing Peace to Afghanistan
Gemensam deklaration av USA och den afghanska regeringen med anledning av avtalet mellan USA och talibanerna om tillbakadragande av amerikansk trupp från Afghanistan, 29 februari 2020.

Protection of civilians in armed conflict 2019 (February 2020)
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2019.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares fjärde kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2019 om situationen i Afghanistan. December 2019.

Insurgent Bureaucracy: How the Taliban Makes Policy
Rapport om hur talibanernas organisation och policy har utvecklats och förändrats, av Ashley Jackson; Rahmatullah Amiri (USIP) 2019.

A survey of the Afghan People – Afghanistan 2019
Asia Foundations årliga opinionsundersökning, 2019.

Quarterly report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: (1 January to 30 September 2019)
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) tredje kvartalsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2019.

Midyear report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: (1 January to 30 June 2019)
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) halvårsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2019.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary General
FNs generalsekreterares andra kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2019 om situationen i Afghanistan.

Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report 2018
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2018.

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of UN Secretary-General
FNs generalsekreterares fjärde kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2018 om situationen i Afghanistan.

A survey of the Afghan People – Afghanistan 2018
Asia Foundations årliga opinionsundersökning, 2018.

Situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of UN Secretary-General
FNs generalsekreterares tredje kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2018 om situationen i Afghanistan.

Life Under the Taliban shadow government
Rapport från Overseas Development Institute om talibans organisation och styre i områden där de har kontroll och deras inflytande i regeringsområdena 2016.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of UN Secretary-General
FNs generalsekreterares andra kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2018 om situationen i Afghanistan.

Protection of Civilians in Armed Conflict UNAMA Annual Report on Afghanistan 2017
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2017.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security -Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares fjärde kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2017 om situationen i Afghanistan.

The Asia Foundation Survey of the Afghan People 2017
Asia Foundations årliga opinionsundersökning, 2017.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security –  Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares tredje kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2017 om situationen i Afghanistan.

Non-Pashtun Taleban of the North (4): A case study from Jawzjan
En studie av Afghanistan Analyst Network om de icke-pashtunska Talibanerna i Jozjan provinsen i norra Afghanistan 2017.

Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2017
Halvårsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2017, från FNs kommission för mänskliga rättigheter och UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan).

Ideology in the Afghan Taliban: A new AAN report
En analys av talibanernas ideologi, av analytikerna Anand Gopal och Alex Strick van Linschoten, från Afghanistan Analyst Network 2017.  

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares andra kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2017 om situationen i Afghanistan.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares första kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2017 om situationen i Afghanistan.

Asia Foundation Survey of the Afghan People 2016
Asia Foundations årliga opinionsundersökning, 2016.

”Integrity watch: Afghans pay close to $3b in bribes annually
Integrety Watch årliga utfrågning bland den afghanska allmänheten om deras uppfattning och erfarenhet av korruption.

”The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General
FNs generalsekreterares fjärde kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2016 om situationen i Afghanistan.

EASO Country of Origin Information Report on the Security situation in Afghanistan.
Rapport om säkerhetssituationen i Afghanistan från EASO European Asylum Support Office 2016. 

Report on recruitment by armed groups in Afghanistan
Rapport om hur väpnade grupper rekryterar soldater i Afghanistan. EASO 2016.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security – Report of the Secretary-General. 
FNs generalsekreterares andra kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2016 om situationen i Afghanistan.

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security
FNs generalsekreterares första kvartalsrapport till FNs säkerhetsråd 2016 om situationen i Afghanistan.

Protection of Civilians in Armed Conflict UNAMA Annual Report on Afghanistan 2015
UNAMAs (FNs samordningsorgan för Afghanistan) årsrapport om krigets civila offer i Afghanistan 2015.

Survey of the Afghan People 2015 Asia Foundation
Asia Foundations opinionsundersökning 2015 i Afghanistan.

Helmand (2) The chain of chiefdoms unravels, av Rahmatullah Amiri
Rapport om den kritiska politiska och militära situationen i den strategiskt viktiga Helmandprovinsen i södra Afghanistan 2016.

The Haqqani Network From Pakistan to Afghanistan, av Jeffrey A. Dressler
Vad är den terroriststämplade motståndsorganisationen Haqqani nätverket som bekämpar den afghanska staten. Rapport om organisationen och dess historiska rötter från 1980-talet.

Afghan National Army after ISAF
Rapport av Antonio Giustozzi om det kritiska läget för den afghanska armen. (Afghanistan Research an Evaluation Unit (AREU) 2016.

Talking to the other side,
Rapport av Antonio Giustozzi & Ashley Jackson Om talibanernas organisation och struktur 2012. Deras syn på bistånd och deras perspektiv på relationen till biståndsorganisationer.

Governance in Afghanistan An Introduction 
En guide till hur Afghanistan styrs och hur den afghanska staten är tänkt att fungera. Afganistan Research And Evalutaion Unit (AREU) 2014. 

The Taliban’s winning strategy in Afghanistan, av Gilles Dorronsoro
Rapport från 2009 om hur talibanerna arbetar för att vinna stöd bland befolkningen.

Why do men join the Talibans and Hizb-i-Islami? How much do local communities support them? av Sarah Ladbury
Undersökning bland befolkning 2009 om varför en del män väljer att både stödja och ansluta sig till talibanerna.

Sociala och ekonomiska förhållanden:

Who Gets to Go to School? (3): Are Taleban attitudes starting to change from within? av Sabawoon Samim, Afghanistan Analyst Network februari 2022.

Afghanistan Food Security Outlook, June 2021 to January 2022 
Famine Early Warning Systems Networks (FEWS Net) senaste rapport om utsikterna för jordbruk och mattillgång i Afghanistan, juli 2021.

Below average cumulative precipitation likely to impact crops and pasture conditions
Famine Early Warning Systems Networks (FEWS Net) senaste rapport om utsikterna för jordbruk och mattillgång i Afghanistan, januari 2021.

Precipitation in mid-November is supporting cultivation, though some farmers are still waiting to cultivate, November 2020
Famine Early Warning Systems Networks (FEWS Net) senaste rapport om utsikterna för jordbruket och mattillgången i Afghanistan, november 2020.

Food Security Outlook February to September 2020
Rapport om förutsättningar för tillgång till mat och väderutsikterna för jordbruket i Afghanistan. FEWS Net (Famine Early Systems Network) Mars 2020.

Afghanistan Humanitarian Needs Overview. Humanitarian Programme Cycle 2020, December 2019, OCHA.
Rapport om de humanitära behoven i Afghanistan under 2020 från OCHA (FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp).

”Afghanistan Food Security Outlook Update, October 2019 to May 2020”
Rapport från Famine Early Warning System Network publicerat 20 november 2019.

Afghanistan Development Update April 2019 Afghanistan Facing Strong Headwinds to Growth, World Bank says
Världsbankens halvårsrapport publicerad i Juli 2019.

Afghanistan Living Conditions Survey 2016 – 2017
Rapport från statistiska centralbyrån i Kabul om den sociala situationen, hälsa, utbildning, jordbruket i landet, med mera och vilken utveckling folk prioriterar.

Country of Origin Information (COI) report on Networks in Afghanistan
Rapport från European Asylum Support Office (EASO) om afghanska sociala nätverk i Afghanistan och mellan flyktingar och migranter och Afghanistan 2018.

Saffron: The social relations of production av Adam Pain
Om produktionen av saffran i Heratprovinsen 2016. En studie av de sociala omständigheterna ikring och de ekonomiska möjligheterna med saffransodling.

Voluntary and Forced Returns to Afghanistan in 2016/17: Trends, statistics and experiences av Jelena Bjelica och Thomas Ruttig
Afghanistan Analyst Networks analys av trender och erfarenheter av frivilligt återvändande och deportationer till Afghanistan från Europa under 2016-17.

Report of the Special Rapporteur on human rights of internally displaced persons on his mission to Afghanistan
Rapport situationen för internflyktingar i Afghanistan, av FNs speciella rapportör för mänskliga rättigheter.

2017 Afghanistan Humanitarian Needs Overview
Rapport från FN-organet UNOCHA i Afghanistan om den humanitära situationen och behoven i landet.

Afghanistan Millennium Development Goals 2012
Rapport från ekonomiministeriet i Afghanistan i december 2013 om hur långt Afghanistan kommit med att uppnå milleniemålen.

Afghanistan Development Update 2015 World Bank October 2015
Världsbankens rapport om den afghanska ekonomin och fattigdomen i landet 2015.

Why do children undertake the unaccompanied journey
Rapport från Afghanistan Research and Evaluation Unit 2014 om varför ensamkommande afghanska barn och ungdomar smugglas till Europa.

NATIONAL RISK AND VULNERABILITY ASSESSMENT 2011 – 2012 Draft Afghanistan Living Conditions Survey UNDP
UNDPs senaste rapport om levnadsförhållandena i Afghanistan.