Dokument

Svenska Afghanistankommittén har ett stort antal styrdokument inom sin verksamhet. På denna sida hittar du några av dem.

Om du är intresserad av att ta del av andra styrdokument får du gärna mejla oss via info@sak.se. Vi strävar efter största möjliga öppenhet och delar med oss av dokument på förfrågan, med undantag för dokument som i något avseende innehåller känslig information.

Styrdokument

SAKs övergripande policy
Stadgar för Svenska Afghanistankommittén
Styrelsens arbetsordning
SAKs strategiska plan 2018-2021.
Financial Regulation
Anti-corruption Policy
Information om ersättning till Generalsekreteraren
Riktlinjer för insamling
Riktlinjer för valberedningens arbete
Investment policy
Code of Conduct
Integritetspolicy och GDPR

Verksamhetsberättelser

SAKs verksamhetsberättelse 2018
SAKs verksamhetsberättelse 2017
SAKs verksamhetsberättelse 2016
SAKs verksamhetsberättelse 2015
SAKs verksamhetsberättelse 2014
SAKs verksamhetsberättelse 2013
SAKs verksamhetsberättelse 2012
SAKs verksamhetsberättelse 2011
SAKs verksamhetsberättelse 2010

Rapporter
 

Aid Effectiveness in Afghanistan (March 2018)
Rapporten handlar om: Splittrat bistånd hjälper inte Afghanistan. 
Det finns ungefär 30 internationella biståndsgivare i Afghanistan, som alla driver sina olika verksamheter och ofta påverkade av sina bidragsgivare. Samordningen mellan organisationerna i Afghanistan och med den afghanska staten brister på flera punkter. Det drabbar biståndets effektivitet. Det skriver författarna bakom rapporten Aid effctiveness in Afghanistan som Svenska Afghanistankommitén och den brittiska biståndsorganisationen Oxfam har finansierat. 

Konferensrapport: Afghanistans Road to Self-Reliance (2016)

Om de svenska och internationella insatserna i Afghanistan 2001-2014 – ett SAK-perspektiv  (2016)

Beyond Incidents; Swedish Committee for Afghanistan's Experience on Civilian-Military Interaction and Consequences of the Military Intervention on Aid Delivery (2016)

Effektrapport (2018)

Missing the Target (2012)

Protokoll

2019

Årsmöte SAK 2019-05-25
Styrelsemöte SAK 2019-04-13 och 14
Styrelsemöte SAK 2019-02-02.
Styrelsemöte SAK 2019-03-23.

2018

Styrelsemöte SAK 2018-11-24.
Styrelsemöte SAK 2018-10-20.
Styrelsemöte SAK 2018-09-01
Styrelsemöte SAK 2018-06-09
Konstituerande styrelsemöte SAK 2018-05-26
Årsmöte SAK 2018-05-26
Styrelsemöte SAK 2018-02-03
Styrelsemöte SAK 2018-03-24 och 25
Styrelsemöte SAK 2018-04-14

2017

Styrelsemöte 2017-01-28.
Styrelsemöte 2017-03-18 och 19.
Styrelsemöte 2017-04-08.
Årsmöte SAK 2017-05-20.
Konstituerande styrelsemöte SAK 2017-05-20.
Styrelsemöte 2017-09-02.
Styrelsemöte 2017-10-21.
Styrelsemöte 2017-11-25.

2016

Styrelsemöte SAK 2016-11-26
Styrelsemöte SAK 2016-10-16
Styrelsemöte SAK 2016-09-03
Årsmöte SAK 2016-05-28
Konstituerande styrelsemöte SAK 2016-05-28
Styrelsemöte SAK 2016-04-16
Styrelsemöte SAK 2016-03-19 - 2016-03-20
Styrelsemöte SAK 21016-01-30

2015

Styrelsemöte SAK 2015-11-28
Styrelsemöte SAK 2015-10-25
Styrelsemöte SAK 2015-09-05
Konstituerande styrelsemöte SAK 2015-05-30
Årsmöte SAK 2015-05-30
Styrelsemöte SAK 2015-04-18
Styrelsemöte SAK 2015-03-21
Styrelsemöte SAK 2015-01-31