Integritetspolicy

You can find an English version of this privacy policy here.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi på SAK hanterar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dem korrekt och säkert och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar. I den här integritetspolicyn beskriver vi lite mer i detalj hur vi hanterar dina personuppgifter. Vår hantering utgår från riktinjer från Giva Sverige, branschföreningen för insamlingsorganisationer som vi och många andra är medlemmar i.

Vi försöker vara så tydliga som möjligt med hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor efter att du läst den här policyn, kontakta oss så hjälper vi dig! Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Om du inte vill ha någon mer kontakt från oss på SAK, skicka ett mejl till avregistrera@sak.se. Om du bara gett en Swish-gåva till oss, uppge ditt namn och telefonnummer i mejlet så att vi vet vilken gåva det handlar om. Vill du slippa marknadsföring helt och hållet så rekommenderar vi att du registrerar dig i NIX-Telefon och liknande register som används inom branschen.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svenska Afghanistankommittén (org.nr. 802010-4850) är personuppgiftsansvarig. Vi är en ideell förening med säte i Sverige men det mesta av vår kärnaktivitet sker på plats i Afghanistan. Vill du veta mer om hur vår organisation ser ut, klicka på den här länken.

Vid medlemskap i SAK blir du automatiskt knuten till en lokalförening och dina personuppgifter delas med deras ansvariga företrädare. Lokalföreningarna är tekniskt sett egna föreningar och har ett eget juridiskt ansvar. SAK är formellt personuppgiftsansvarig och lokalföreningarna agerar som personuppgiftsbiträden åt SAK. Men vi har ett nära samarbete med varandra, har samma stadgar och samordnar regelbundet våra rutiner.

Hur hanterar Svenska Afghanistankommittén dina personuppgifter?

SAK hanterar dina personuppgifter av olika skäl beroende på om du är t.ex. medlem, givare eller prenumererar på våra nyhetsbrev. Inom SAK är det bara de bara de som är ansvariga för respektive verksamhetsområde som har tillgång till dina personuppgifter. Förtroendevalda i våra lokalföreningar har bara åtkomst till uppgifter för medlemma inom den egna lokalföreningen, och enbart uppgifter som är relevanta för att kontakta dig som medlem.

SAK får i första hand in personuppgifter direkt från dig själv, och i vissa fall genom andra. När vi får uppgifter från andra så berättar vi varifrån vi fått dem. Det gör vi vid första kontakten med dig. Vi uppdaterar också regelbundet personuppgifter från offentliga register för att se till att de är korrekta och aktuella.

Nedanför kan du läsa om på de syften där personuppgiftshantering ingår och vilken rättslig grund de bygger på. Alla syften utgår från det tillfälle när vi först samlar in uppgifterna.

Syften för hantering av personuppgifter

Gåvor

Vilka uppgifter hanteras?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, mejladress, postadress
 • Detaljer kopplade till betalning
  • bankkontonummer
  • betalkortsnummer
 • När och hur mycket pengar du gett till vår verksamhet

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • I samband med att du donerar pengar till vår verksamhet.

Hur länge sparar vi uppgifter kopplat till det här syftet?

 • Vi sparar uppgifter om ditt givande i 3 år. Med detta menas att vi räknar det från det datum när du senast kontaktade oss eller donerade på nytt.
 • Uppgifter om ekonomiska transaktioner sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Uppgifterna används endast för administration av betalning och finansiell revision.

Rättslig grund för hantering

 • För information om själva betalningen handlar det om att följa lagen, d.v.s. ”rättslig förpliktelse”.
 • För övriga uppgifter kopplade till givande så handlar det om uppfyllande av avtal mellan dig som givare och SAK som mottagare av din gåva.
 • När du ger oss en gåva så utgår vi från att du är intresserad av vårt arbete och det vi står för. Vi bedömer därför att du kan vara intresserad av att stödja oss även i framtiden, och att det därför är aktuellt att informera dig om vårt arbete och även be dig om gåvor. Vi har därför gjort intresseavvägningen att vi kan kontakta dig utan att det innebär en kränkning av dina rättigheter enligt GDPR.

Medlemskap

Vilka uppgifter hanteras?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, mejladress, postadress
 • Detaljer kopplade till betalning
  • bankkontonummer
  • betalkortsnummer
 • Hur länge du varit medlem och vilken lokalförening du tillhör
 • Information om ditt engagemang i våra lokalföreningar
 • Om andra i din familj också är medlemmar (gäller endast för hantering av familjemedlemskap)

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • När du går med som medlem i SAK genom att registrera dig på webbsajten, via inbetalningskort eller genom Swish-betalning.
 • Om du deltar och är aktiv på vårt centrala årsmöte, eller årsmöten för någon av våra lokalföreningar.
 • När du deltar i aktiviteter anordnade av SAK eller någon av våra lokalföreningar.

Hur länge vi sparar uppgifter kopplat till det här syftet:

 • Vi sparar uppgifter relevanta för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som medlem så länge du betalar din medlemsavgift eller på annat sätt är aktiv.
 • Om du avslutar ditt medlemskap markerar vid dig som utträdd medlem. Av administrativa skäl behåller vi uppgifter om dig till slutet av innevarande kalenderår. Därefter tar vi bort alla uppgifter som kan kopplas till dig.
 • Om du inte betalar ditt medlemskap behåller vi uppgifter till dig fram till slutet av nästa kalenderår så att vi inte raderar dig i onödan. Får vi inte in betalning innan nästa kalenderår raderas dina uppgifter från vårt medlemsregister.
 • Uppgifter kopplat till administration av deltagande vid årsmöten sparas i högst 3 månader efter mötet.
 • Är du förtroendevald så kommer personuppgifter om dig i t.ex. mötesprotokoll, avtal och beslut sparas åtminstone så länge som SAK finns som organisation för att uppfylla krav på transparens och våra stadgar.

Rättslig grund för hantering

 • När du blir medlem i SAK ingår du en form av avtal som innebär vissa rättigheter och förpliktelser, t.ex. att följa SAK:s stadgar. När vi hanterar dina personuppgifter som medlem så gör vi detta med utgångspunkt från att vi uppfyller det avtalet.

Event (konferenser, seminarier, föreläsningar, etc.)

Vilka uppgifter hanteras?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (mejl, telefon)
 • Kostpreferenser vid behov

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • När du anmäler dig till ett event så sparar vi oftast namn och kontaktuppgifter om vi behöver nå dig med information rörande ditt deltagande.
 • Om vi bjuder in dig så kollar vi uppgifter om dig som finns offentligt, t.ex. din jobbmejl.

Hur länge sparar vi dina uppgifter kopplade till det här syftet?

 • Högst 30 dagar efter ett event
 • Uppgifter om t.ex. kostpreferenser raderas direkt efter ett event

Rättslig grund för hantering

 • När du är aktiv i relation till SAK så utgår vi från att du är intresserad av vårt arbete och det vi står för. Vi bedömer därför att du kan vara intresserad även i framtiden, och att det därför är aktuellt att informera dig om möjligheter att stödja vårt arbete. Vi har därför gjort intresseavvägningen att vi kan kontakta dig utan att det innebär en kränkning av dina rättigheter enligt GDPR.

Prenumerationer

Vilka uppgifter hanteras?

 • Namn
 • Mejladress

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • När du skriver upp dig för prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Hur länge sparar vi dina uppgifter kopplade till det här syftet?

 • Så länge som din prenumeration är aktiv.

Rättslig grund för hantering

 • Vi sparar uppgifterna som du delat med dig av oss så länge din prenumeration är aktiv för att kunna skicka själva nyhetsbrevet till dig.

Namninsamlingar

Vilka uppgifter hanteras?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • När du skriver upp dig för en namninsamling eller upprop med ett specifikt syfte och inriktning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter kopplade till det här syftet?

 • Vi behåller dina uppgifter i högst 12 månader efter att du skrev på ett upprop.

Rättslig grund för hantering

 • Vi har gjort en intresseavvägning där vi utgår från att du genom att skriva på ett upprop är intresserad av påverkansarbete för att stödja Afghanistans folk. Därför bedömer vi att det är relevant att spara dina uppgifter en längre tid och att även kontakta dig för att se om du är intresserad av att stödja oss på något annat sätt.

Kommunicera om stöd till SAK:s arbete

Vilka uppgifter hanteras?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, mejladress, postadress
 • Information om du skänkt gåvor till SAK, är medlem eller på annat sätt varit aktiv i relation till oss

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • Samtidigt som du ger oss en gåva, blir medlem eller när du själv aktivt tagit kontakt med oss och visat intresse för vårt arbete.
 • Genom att köpa in uppgifter från externa leverantörer. Uppgifterna kommer då från allmänt vedertagna offentliga register.

Hur länge sparar vi dina uppgifter kopplade till det är syftet?

 • Upp till 3 år efter att du senast kontaktat oss eller på något annat sätt varit aktiv genom att ge gåvor, vara aktiv som medlem, delta i events eller bett om information om vår verksamhet.
 • Om vi tagit in dina uppgifter från en extern part så behåller vi dem i högst 6 månader efter att de köpts in från leverantören om du inte väljer att bli givare.

Rättslig grund för hantering

 • När du är aktiv i relation till SAK så utgår vi från att du är intresserad av vårt arbete och det vi står för. Vi bedömer därför att du kan vara intresserad även i framtiden, och att det därför är aktuellt att informera dig om möjligheter att stödja vårt arbete. Vi har därför gjort intresseavvägningen att vi kan kontakta dig utan att det innebär en kränkning av dina rättigheter enligt GDPR.
 • När vi köper in dina uppgifter från offentliga register så gör vi det för att kunna upprätthålla stabil finansiering. Vi bedömer att det ligger i ditt intresse att kunna bli kontaktad av oss för att kunna bidra till vårt framtida arbete för Afghanistans folk.

Arbetssökande

Vilka uppgifter hanteras?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, mejladress, postadress
 • Dokumentation som kan krävas för att söka en tjänst, t.ex. CV, personligt brev, referenser, arbetsprover, etc.

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • När du söker lediga tjänster hos oss eller om du skickar in spontanansökningar.

Hur länge sparar vi dina uppgifter som arbetssökande?

 • Vi sparar dina uppgifter i 12 månader efter sista ansökningsdagen för den aktuella tjänsten.

Rättslig grund för hantering

 • Vi behåller dina personuppgifter i 12 månader efter sista ansökningsdagen för att uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som är registrerade hos oss på SAK. Du gör det genom att kontakta oss på SAK skriftligt. Du kan skicka begäran antingen per mejl eller vanlig post (se kontaktuppgifter längst ner).

Du har också rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter, eller att vi slutar hantera personuppgifter, inklusive att vi raderar dem från våra register. Tänk bara på att om du begär att vi raderar vissa eller alla uppgifter om dig så kan det finnas åtaganden som vi inte längre kan uppfylla, t.ex. medlemskap i SAK.

Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor, Integritetsskyddsmyndigheten, om du anser att vi inte hanterat dina personuppgifter i enlighet med lagen.

Cookies

Hur vi hanterar cookies på vår sajt och information om hur du kan tacka nej till dem kan du läsa om här: sak.se/cookiepolicy

Offentlig publicering av personuppgifter

I vår tidning Afghanistan-Nytt, i informationsmaterial och på vår webb så publicerar vi ofta uppgifter om människor vi hjälper i Afghanistan, aktiva medlemmar och andra som engagerar sig i vår verksamhet. Vi använder då ofta namn, personliga uppgifter och ibland även bilder och film på personer. Vi gör det ofta i samband med intervjuer och informerar då om att det kommer bli publicerat. Eller så publicerar vi information i journalistiskt syfte och ser då till att det följer grundläggande pressetik. 

Om du förekommer på vår webb med namn eller bild och inte vill synas längre så går det bra att kontakta oss. Vi kan också ta bort uppgifter om dig i tryckt material, men bara för nya upplagor, inte exemplar som redan tryckts och publicerats. Uppgifter som redan sen tidigare är offentliga tar vi generellt inte bort.

Bilder och video

SAK är en biståndsorganisation med uppdrag att verka för det afghanska folkets rättigheter. Som rättighetsbaserad biståndsorganisation är respekten för dem som porträtteras på våra bilder en viktig del av vårt arbete, och vi vill vara säkra på att ingen fotograferas eller får sin bild publicerad mot sin vilja. Personer som porträtteras i vår verksamhet i Afghanistan ska alltid godkänna att vi tar bilder på dem och delar eller publicerar dem såväl i Afghanistan som i Sverige.

Inga av våra bilder får vara kränkande eller generande för den som är med på bilden. I vårt kommunikationsarbete i Sverige inhämtar vi samtycke för de bilder som inte faller under vårt opinionsbildande eller journalistiska uppdrag. Bilder som vi publicerar som del av insamlingskampanjer ska alltid ha skriftligt samtycke, oavsett i vilken del av vårt arbete bilden används.

Vi publicerar även reportage med bilder i vår tidning Afghanistan-nytt. Vi återpublicerar dem ibland, liksom opinionsmaterial på vår hemsida och i våra sociala medier. Den som finns med på bild har rätt att få sin bild borttagen om de önskar det.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

För att kunna upprätthålla god service och ha en effektiv administration så delar vi i vissa fall dina personuppgifter med leverantörer som förser oss med tjänster, framför allt olika typer av IT-system. Det kan vara fråga om distribution av utskick, analys av givargrupper, betalservice, genomförande av evenemang, och viss grundläggande kontorsadministration. Leverantörerna har enbart åtkomst till uppgifter om dig för att kunna utföra de tjänster vi beställer. Vi upprättar s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som specificerar att de inte får spara uppgifterna efter att de utfört uppdraget eller använda dem för eget bruk.

Delning utanför EU och EES

Delar av vårt digitala bildarkiv hanteras gemensamt av våra kommunikationsenheter i Sverige och Afghanistan. Om vi har tagit ett foto på dig, t.ex. vid en intervju eller på någon av våra events, så är det generellt tillgängligt för SAK:s kommunikatörer som bor och arbetar i Afghanistan.

Länkar till andra webbplatser

SAK:s integritetspolicy är bara tillämplig för aktiviteter som vi själva organiserar och kommunicerar, eller som vi gör genom leverantörer av t.ex. IT-tjänster. I de fallen framgår det alltid att det är vi på SAK som hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter som du lämnar till andra, t.ex. genom att följa länkar till andra webbsajter är inte SAK:s ansvar.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering, eller om du vill begära rättelser av personuppgifter, radering av dina uppgifter eller ha ett registerutdrag så kontakta oss.

Mejl

info@sak.se


Telefon

+46 (0)8-545 818 40.

Postadress

Svenska Afghanistankommittén

Malmgårdsvägen 63

116 38 Stockholm

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-01-19.