Administrationsbyggnaden på SAKs huvudkontor i Kabul. | Foto: Håkan Färje

Kontakt

Stockholm

Svenska Afghanistankommittén
Malmgårdsvägen  63
SE-116 38 Stockholm
Sweden

E-post: info@sak.se

Tel: +46 (0)8-545 818 40
Fax: +46 (0)8-545 818 55

Organisationsnummer: 802010-4850.

Kabul

Swedish Committee for Afghanistan
Main Jalalabad Road, Paktia Kot
Behind UNO Printing Press
Kabul, Afghanistan
PO Box 5017

Fax: +93 (0)202 201 655
E-post: info@sca.org.af

Tel:+93 (0) 202320151
+93 (0) 202320152
+93 (0) 202320153
+93 (0) 202320154
+93 (0) 202320155

Niclas Ericsson | Kommunikationsrådgivare +93 707 307 597

Kontoret i Stockholm

För frågor om medlemskap och månadsgåvor vänligen ring 08-545 818 59.

Anna Ek |Pressekreterare  070-398 09 69.
Andreas Stefansson | Generalsekreterare 08-545 818 40. 
(i Afghanistan: 0093-729908822).

För kontakt med personer på kansliet i Stockholm, vänligen ange adress efter modellen: fornamn.efternamn@sak.se

Kommunikation:

Krister Holm | Chef för kommunikationsenheten.
Email Mejla Krister Holm 08-545 818 58.

Carla Bengtsson | Redaktör.
Email Mejla Carla Bengtsson 073-682 11 41.

Eva Kellström Froste | Redaktör.
Email Mejla Eva Kellström Froste 073-951 12 89

Elin Asplund | Handläggare medlems- och givarärenden.
Email Mejla Elin Asplund 08-545 818 59.

Enayatullah Adel | Föreningshandläggare.
Email Mejla Enayatullah Adel 070-35238 09, 08-545 818 49.

Monica Eriksson | Insamlingsansvarig.
Email Mejla Monica Eriksson 076-009 34 23, 08-545 818 41.

Jane Karlsson |Kommunikatör.
Email Mejla Jane Karlsson 08-545 817 31.

 

Biståndssamordning:

Henrik Herber | Chef för biståndsenheten.
Email Mejla Henrik Herber 08-545 817 35.

Maria Monahov | Programhandläggare.
Email Mejla Maria Monahov 08-545 818 43, 073-788 69 82. 

Sadaf Noor | Programhandläggare.
Email Mejla Sadaf Noor 08-545 817 38.

Emma Cederlund | Programhandläggare (tjänstledig).

Stabsfunktioner:

Jenny Grenander | Personalansvarig.
Email Mejla Jenny Grenander 08-545 818 44.

Klas Bjurström | Handläggare strategisk ledning.
Email Mejla Klas bjurström 08-545 818 42.

Hedvig Söderlund | Policyhandläggare.
Email Mejla Hedvig Söderlund 08-545 817 36.

Shah Mahmood | Finansdirektör. 
Email Mejla Shah Mahmood 08-545 818 53.

Henrietta Flodell | Projektledare för "Medlemsrörelse 2021".
Email Mejla Henrietta Flodell 08-545 818 51.

Ekonomi och administration:

Lena Johansson | Enhetschef ekonomi och administration.
Email Mejla Lena Johansson 08-545 818 46.

Annelie Renqvist | Kansliadministratör.
Email Mejla Annelie Renqvist 08-545 818 48.

Lars Östman | Ekonomihandläggare.
Email Mejla Lars Östman 08- 545 817 34.

Peter Isotalo | Administrativ handläggare.
Email Mejla Peter Isotalo 08-545 817 33.

Tiina Hurtig | Ekonomi- och löneadministratör.
Email Mejla Tiina Hurtig  08-545 818 47.