Administrationsbyggnaden på SAKs huvudkontor i Kabul. | Foto: Håkan Färje

Kontakt

Stockholm

Svenska Afghanistankommittén
Malmgårdsvägen  63
SE-116 38 Stockholm
Sweden

E-post: info@sak.se
Tel: +46 (0)8-545 818 40
Fax: +46 (0)8-545 818 55
Organisationsnummer: 802010-4850.

Kabul

Swedish Committee for Afghanistan
Main Jalalabad Road, Paktia Kot
Behind UNO Printing Press
Kabul, Afghanistan
PO Box  27027

Fax: +93 (0)202 201 655
E-post: info@sca.org.af

Tel:+93 (0) 202320151
+93 (0) 202320152
+93 (0) 202320153
+93 (0) 202320154
+93 (0) 202320155

Kajsa Waaghals | Kommunikationsrådgivare +93 707 23 26 28

Kontoret i Stockholm

För frågor om medlemskap och månadsgåvor vänligen ring 08-545 818 59. 
För kontakt med personer på kansliet i Stockholm, vänligen ange adress efter modellen: fornamn.efternamn@sak.se

Mattias Bengtsson Byström | Pressekreterare
Email Mejla Mattias Bengtsson Byström 070-398 09 69.

Andreas Stefansson | Generalsekreterare
08-545 818 40 (i Afghanistan: 0093-729908822).

Anna Ek | Sverigechef
Email Mejla Anna Ek 073-720 49 68.

 

Kommunikation:

Krister Holm | Chef för kommunikationsenheten
Email Mejla Krister Holm 08-545 818 58.

Eva Kellström Froste | Redaktör Afghanistan-nytt
Email Mejla Eva Kellström Froste 073-951 12 89

Elin Asplund | Handläggare medlems- och givarärenden
Email Mejla Elin Asplund 08-545 818 59.

Enayatullah Adel | Föreningshandläggare
Email Mejla Enayatullah Adel 070-35238 09, 08-545 818 49.

Monica Eriksson | Ansvarig Företagssamarbeten
Email Mejla Monica Eriksson 076-009 34 23, 08-545 818 41.

Emma Källgren | Insamlingsansvarig
Email Mejla Emma Källgren 076-009 01 58, 08-545 818 56

Jane Karlsson |Kommunikatör
Email Mejla Jane Karlsson 08-545 817 31.

Carla Bengtsson | Webbredaktör
Email Mejla Carla Bengtsson 073-682 11 41.

 

Biståndssamordning:

Henrik Herber | Chef för biståndsenheten
Email Mejla Henrik Herber 08-545 817 35.

Maria Monahov | Programhandläggare
Email Mejla Maria Monahov 08-545 818 43, 073-788 69 82. 

Sadaf Noor | Programhandläggare
Email Mejla Sadaf Noor 08-545 817 38.

Emma Cederlund | Programhandläggare (tjänstledig)

Stabsfunktioner:

Klas Bjurström | Handläggare strategisk ledning
Email Mejla Klas bjurström 08-545 818 42.

Hedvig Söderlund | Policyhandläggare
Email Mejla Hedvig Söderlund 08-545 817 36.

Shah Mahmood | Finansdirektör
Email Mejla Shah Mahmood 08-545 818 53.

Henrietta Flodell | Projektledare för "Medlemsrörelse 2021"
Email Mejla Henrietta Flodell 08-545 818 51.

HR, Ekonomi och administration:

Jenny Grenander | HR- och Enhetschef ekonomi och administration
Email Mejla Jenny Grenander 08-545 818 44.

Annelie Renqvist | Kansliadministratör
Email Mejla Annelie Renqvist 08-545 818 48.

Peter Isotalo | Administrativ handläggare
Email Mejla Peter Isotalo 08-545 817 33.

Tiina Hurtig | Ekonomi- och löneadministratör
Email Mejla Tiina Hurtig  08-545 818 47.

Nizamuddin Siddiqi | IT Samordnare
Email Mejla Nizamuddin Siddiqi  073-496 80 31.

Madeleine Körössy | Ekonomicontroller
Email Mejla Madeleine Körössy  073-983 58 09.