Administrationsbyggnaden på SAKs huvudkontor i Kabul. | Foto: Håkan Färje

Kontakt

Stockholm

Svenska Afghanistankommittén
Malmgårdsvägen  63
SE-116 38 Stockholm
Sweden

Tel: +46 (0)8-545 818 40
Fax: +46 (0)8-545 818 55

E-post: info@sak.se
För kontakt med personer på kansliet i Stockholm, vänligen ange adress efter modellen: fornamn.efternamn@sak.se

Organisationsnummer: 802010-4850

Kabul

Swedish Committee for Afghanistan
Main Jalalabad Road, Paktia Kot
Behind UNO Printing Press
Kabul, Afghanistan
PO Box 5017

Tel:+93 (0) 202320151
+93 (0) 202320152
+93 (0) 202320153
+93 (0) 202320154
+93 (0) 202320155

Niclas Ericsson | Kommunikationsrådgivare +93 707 307 597

Fax: +93 (0)202 201 655
E-post: info@sca.org.af

Kontoret i Stockholm

För frågor om medlemskap och månadsgåvor vänligen ring 08-545 818 59.

Andreas Stefansson | Generalsekreterare 08-545 818 40,                                          (kontakt i Afghanistan: 0093-729908822).
Anna Ek |Pressekreterare  070-398 09 69.

Kommunikation

Krister Holm | Chef  för kommunikationsenheten 08-545 818 58.
Carla Bengtsson | Redaktör  08-545 818 45, 073-682 1141.
Elin Asplund | Handläggare medlems- och givarärenden 08-545 818 59.
Enayatullah Adel | Föreningshandläggare 070-35 238 09, 08-545 818 49.
Monica Eriksson | Insamlingsansvarig 076-009 34 23, 08-545 818 41.    
Jane Karlsson | Kommunikatör 08-545 817 31.
Håkan Persson | Projektledare 076-8548180, 08-54581851.                    

Biståndssamordning

Jens Rosbäck | Chef för biståndsenheten  08-545 817 35.
Emma Cederlund | Programhandläggare  08-545 818 43.
Sadaf Noor | Programhandläggare 08-545 817 38.
KhanAgha Dawoodzai | Programhandläggare 08-545 817 37.

Stabsfunktioner

Jenny Grenander | Personalansvarig  08-545 818 44.
Klas Bjurström | Handläggare strategisk ledning 08-545 818 42. 
Hedvig Söderlund | Policyhandläggare 08-545 817 36.

Ekonomi och administration

Lena Johansson | Enhetschef ekonomi och administration  08-545 818 46.
Annelie Renqvist | Kansliadministratör 08-545 818 48.
Lars Östman | Ekonomihandläggare  08- 545 817 34.
Peter Isotalo | Administrativ handläggare 08-545 817 33.
Tiina Hurtig | Ekonomi- och löneadministratör 08-545 818 47.