SAKs dokument i urval

Svenska Afghanistankommittén har ett stort antal styrdokument inom sin verksamhet. På denna sida hittar du några av dem.

Om du är intresserad av att ta del av andra styrdokument får du gärna mejla oss via info@sak.se. Vi strävar efter största möjliga öppenhet och delar med oss av dokument på förfrågan, med undantag för dokument som i något avseende innehåller känslig information.

Styrdokument

SAKs övergripande policy
Stadgar för Svenska Afghanistankommittén
Styrelsens arbetsordning
SAKs strategiska plan 2023-2025
Financial Regulation
Anti-corruption Policy
Information om ersättning till Generalsekreteraren
Riktlinjer för insamling
Riktlinjer för valberedningens arbete
Investment policy
Code of Conduct
Uppdragsbeskrivning för SAKs revisionsutskott
Riktlinjer för föreningsrevisorerna
SAKs miljöpolicy

Verksamhetsberättelser

SAKs verksamhetsberättelse 2023 inklusive effektrapport
SAKs verksamhetsberättelse 2022 inklusive effektrapport Detta är den andra, korrigerade upplagan. Det signerade originalet kan man få genom att kontakta SAK via info@sak.se.
SAKs verksamhetsberättelse 2021 inklusive effektrapport
SAKs verksamhetsberättelse 2020 inklusive effektrapport
SAKs verksamhetsberättelse 2019
SAKs verksamhetsberättelse 2018
SAKs verksamhetsberättelse 2017
SAKs verksamhetsberättelse 2016
SAKs verksamhetsberättelse 2015

Rapporter

Året som gått (Om SAKs verksamhet och målgrupper 2023)

Konferensrapport: After the Taliban takeover – What future awaits Afghanistan?” (2021)

Fact sheet – this is how we work in conflict

Environmental context analysis – executive summary (2018)

Aid Effectiveness in Afghanistan (March 2018)
Rapporten handlar om: Splittrat bistånd hjälper inte Afghanistan.
Det finns ungefär 30 internationella biståndsgivare i Afghanistan, som alla driver sina olika verksamheter och ofta påverkade av sina bidragsgivare. Samordningen mellan organisationerna i Afghanistan och med den afghanska staten brister på flera punkter. Det drabbar biståndets effektivitet. Det skriver författarna bakom rapporten Aid effctiveness in Afghanistan som Svenska Afghanistankommitén och den brittiska biståndsorganisationen Oxfam har finansierat.

Konferensrapport: Afghanistans Road to Self-Reliance (2016)

Om de svenska och internationella insatserna i Afghanistan 2001-2014 – ett SAK-perspektiv  (2016)

Beyond Incidents; Swedish Committee for Afghanistan’s Experience on Civilian-Military Interaction and Consequences of the Military Intervention on Aid Delivery (2016)

Missing the Target (2012)

Protokoll

2024

Årsmöte SAK 2024-05-25–26
Extra årsmöte 2024-02-06
Styrelsemöte SAK 2024-01-20
Styrelsemöte SAK 2024-03-23
Styrelsemöte SAK 2024-04-20
Styrelsemöte SAK 2024-05-25

2023

Årsmöte SAK 2023-05-27
Styrelsemöte SAK 2023-01-21
Styrelsemöte SAK 2023-03-25
Styrelsemöte SAK 2023-04-15
Extra styrelsemöte SAK 2023-04-26
Styrelsemöte SAK 2023-05-27
Styrelsemöte SAK 2023-06-10
Extra styrelsemöte SAK 2023-06-28
Extra styrelsemöte SAK 2023-07-25
Extra styrelsemöte SAK 2023-08-16
Styrelsemöte SAK 2023-09-09
Styrelsemöte SAK 2023-10-08
Styrelsemöte SAK 2023-12-09

2022

Årsmöte SAK 2022-05-21–2022-05-22
Styrelsemöte SAK 2022-01-29
Styrelsemöte SAK 2022-02-16
Styrelsemöte SAK 2022-03-26
Styrelsemöte SAK 2022-04-19
Styrelsemöte SAK 2022-06-18
Styrelsemöte SAK 2022-09-03
Styrelsemöte SAK 2022-10-09
Styrelsemöte SAK 2022-11-19

2021

Årsmöte SAK 2021-05-29
Styrelsemöte SAK 2021-01-30
Styrelsemöte SAK 2021-03-27
Styrelsemöte SAK 2021-04-24
Styrelsemöte SAK 2021-05-29
Styrelsemöte SAK 2021-06-12
Styrelsemöte SAK 2021-08-18
Styrelsebeslut per capsulam 2021-08-30
Styrelsemöte SAK 2021-09-11
Styrelsemöte SAK 2021-10-16
Styrelsemöte SAK 2021-11-20

2020

Årsmöte SAK 2020-05-30
Styrelsemöte SAK 2020-02-01
Styrelsemöte SAK 2020-03-28
Styrelsemöte SAK 2020-04-25
Styrelsemöte SAK 2020-05-30
Styrelsemöte SAK 2020-06-13
Styrelsemöte SAK 2020-09-12
Protokoll beslut per capsulam 2020-10-15
Styrelsemöte SAK 2020-10-17
Styrelsemöte SAK 2020-11-21

2019

Årsmöte SAK 2019-05-25
Styrelsemöte SAK 2019-02-02.
Styrelsemöte SAK 2019-03-23.
Styrelsemöte SAK 2019-04-13 och 14
Styrelsemöte SAK 2019-08-31.
Styrelsemöte SAK 2019-10-19.
Styrelsemöte SAK 2019-11-16.

2018

Styrelsemöte SAK 2018-11-24.
Styrelsemöte SAK 2018-10-20.
Styrelsemöte SAK 2018-09-01
Styrelsemöte SAK 2018-06-09
Konstituerande styrelsemöte SAK 2018-05-26
Årsmöte SAK 2018-05-26
Styrelsemöte SAK 2018-02-03
Styrelsemöte SAK 2018-03-24 och 25
Styrelsemöte SAK 2018-04-14