Nyheter

Afghanistan-nytt

Tema | Kvinnor med företag

INNEHÅLL NR 4, 2022 4 I KORTHET Attacker riktas mot folkgruppen hazarer, brittisk parlamentarisk kommitté varnar för risk för folkmord. 6 TEMA Kvinnor värst drabbade av arbetslöshet och restriktioner, men det finns möjlighet att arbeta – och driva företag. 13 NYHET Antalet barn under fem år som får vård för akut undernäring har ökat med […]

Tema | Krigsslut utan fred

INNEHÅLL NR 3, 2022 4 I KORTHET Hälften av de låsta pengarna i USA förs över till fond, förbudet mot opium inte genomfört i någon större utsträckning. 6 TEMA Lättnad när vägen till skola och arbete inte längre riskerar hamna i skottlinjen – men fred handlar om mer än frånvaro av våld. 13 NYHET Islamiska […]

Tema | Självklar men skör etnisk mångfald

INNEHÅLL NR 2, 2022 4 I KORTHET Väpnat motstånd mot talibanerna, BBC stoppas. 6 TEMA Självklar etnisk mångfald men spänningarna ökar när en grupp styr. 13 NYHET Talibanerna inför allt fler begränsningar av kvinnors liv. 14 ANALYS Förbudet mot att odla opium slår mot fattiga bönder. 15 BILDEN Bokmarknad i Kabul. 18 KULTUR Filmer om talibanernas […]

Nyheter

SAKs arbete fortsätter – men viss verksamhet pausas

Aktuellt Efter förbudet mot kvinnlig NGO-personal pausar SAK vissa aktiviteter för att undvika diskriminering. Sjukvård och utbildning omfattas inte av förbudet, så större delen av vår verksamhet är fortfarande öppen.

”Jag vill visa solidaritet genom att vara aktiv”

Aktuellt En resa 1971 fick Lennart Olsson att fastna för Afghanistan. Nu är han ordförande för Vänersborgs lokalförening, som samarbetar med andra för att nå ut bredare.

Allt fler får ortopedisk hjälp i Ghazni

Aktuellt Antalet patienter på SAKs ortopediska mottagning i Ghazni stad har ökat markant efter
talibanernas maktövertagande.

Motsättningar ökar om hur makten ska utövas

Aktuellt Utvecklingen efter talibanernas maktövertagande står i bjärt kontrast mot deras tidigare uttalanden och löften.

Rollspel och nya verktyg på schemat för lärare

Aktuellt Hasina arbetar som ensam lärare i byn Ghondae Manda. I höstas deltog hon för första gången i SAKs program för kompetensutveckling av lärare.

Världsledande export och stort missbruk trots förbud

Aktuellt Afghanistan är världens största producent av opium. I april förra året förbjöd talibanledningen opiumodling, men frågan är vilken effekt förbudet får.

Miljoner fast i missbruk – få erbjuds hjälp

Aktuellt Ett enormt antal afghaner är drogberoende, men möjligheten att få hjälp som verkligen fungerar är liten. Några ideella organisationer arbetar med rehabilitering.

Behandlingshem ger hopp om normalt liv

Aktuellt På ett behandlingshem för narkotikamissbrukare i Ghazni finns plats för 50 personer. Jumadin och Muhammad är två av patienterna som vill bli av med missbruket.

Fattig och svag efter ett liv med droger

Aktuellt Abdul började med droger när han var 17 år och bodde i Iran. Nu är han 46 år. På grund av drogberoendet har han dålig ekonomi och dålig hälsa.

Syverkstaden fortsätter hemma hos Halima

Aktuellt Sparkassan är kvar, och kvinnor i byn Charmgari i provinsen Samangan samlas fortfarande hemma hos Halima för att sy kläder och väskor.