Nyheter

Afghanistan-nytt

Tema | Kvinnors frihet står på spel

Talibanerna har tagit makten. De framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter står nu på spel.

Tema | Oviss framtid för unga

Två tredjedelar av Afghanistans unga är under 25 år. Deras framtid är oviss.

Tema | Fred eller fortsatt krig

Osäkerheten är stor vad fredssamtalen kommer att leda till. Afghanistan-nytt går igenom möjligheter och farhågor. Unga aktivister försvarar sina rättigheter med livet som insats.

Nyheter

JSerajuddin Joya framför affischer.

Samarbete med lärda öppnade skolor för flickor

Ur Afghanistan-nytt SAK tar stöd av islam i arbetet för kvinnors rättigheter, med religiöst lärda som partners och med män och pojkar som målgrupp. Med hjälp av det uppbyggda samarbetet med religiösa råd lyckades SAK i oktober få tillstånd att åter öppna undervisning i alla sina skolor för flickor ända upp till 12:e klass.

Syskonen vid vattenpumpen.

Rent vatten minskar sjukdomar

Ur Afghanistan-nytt Nu kan barnen i byn Torpaghli gå i skolan i stället för att hämta vatten, och tack vare tillgången till rent vatten minskar sjukdomarna.

Pojkar står vid SAKs affischer.

”Koranen säger att alla muslimer ska söka kunskap”

Ur Afghanistan-nytt Ghulam Mahmood Hamas är en av de religiöst lärda som varit involverade i SAKs arbete med islam och rättighetsbaserat arbete. Gruppen har särskilt arbetat med kvinnors rättigheter. Han menar att de kulturella sedvänjorna ofta är det största hindret.

Sayed Tabish i utomhusmiljö.

Från skam till stolthet

Aktuellt Sayed Tabish var 17 år när han deltog i SAKs projekt tillsammans med religiöst lärda för att engagera pojkar och män i kvinnors rättigheter. Han bor i staden Taloqan.

Bibi Shura tillsammans med sin mamma på sjukhuset.

Allt fler barn vårdas för undernäring

Ur Afghanistan-nytt Ettåriga Bibi Zuhra vägde sex kilo när hon kom in till sjukhuset. Efter sex dagar har hon gått upp två kilo. Antalet barn som behandlas för undernäring på SAKs sjukvårdsinrättningar har ökat betydligt under de senaste månaderna.

Berg

Afghanistan står inför en kollaps

Andreas Stefansson Svält riskerar att skörda fler människoliv i Afghanistan det kommande året än vad krigets våld gjort de senaste två decennierna. Sverige har ett ansvar att rädda landet från kollaps, skriver SAKs Andreas Stefansson i SvD.

Skilda tolkningar när islam styr

Ur Afghanistan-nytt Talibanerna talar om att styra Afghanistan enligt sharia. Men också under den förra regeringen styrdes
landet enligt islamisk rätt. Tolkningarna av Koranen är många, liksom sätten att regera efter sharia.

Hospital

Aid cut-off may kill more Afghans than war

Andreas Stefansson Urgent action is needed by the international community to prevent catastrophic hunger in Afghanistan, SCA writes on Al Jazeera. (4 Dec 2021)

Välkommen till SAKs årsmöte

Aktuellt Alla medlemmar välkomnas till SAKs årsmöteshelg 2022 och 40-årsfirandet av biståndsverksamhet på plats i Afghanistan! SAKs ordinarie årsmöte hålls helgen 21-22 maj 2022 i Stockholm. Utgångspunkten är att vi kan hålla årsmötet fysiskt på plats i Stockholm. Om det inte är möjligt givet beroende på pandemiläget och hur FHM:s rekommendationer ser ut närmare tiden för […]