Publicerat

Tema | När religion ska styra landet

INNEHÅLL NR 4, 2021 4 I KORTHET Rapporter om att allt yngre barn gifts bort, IS-dåd mot shiamoskéer. 6 TEMA Även under den förra regeringen styrdes landet enligt islamisk rätt. Tolkningarna av Koranen är många, liksom sätten att regera efter sharia. 13 NYHET Miljoner riskerar dö av svält i vinter, varnar FN-organ. 16 ANALYS Kreativt tänkande […]

Tema | Kvinnors frihet står på spel

Talibanerna har tagit makten. De framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter står nu på spel.

Tema | Oviss framtid för unga

Två tredjedelar av Afghanistans unga är under 25 år. Deras framtid är oviss.

Tema | Fred eller fortsatt krig

Osäkerheten är stor vad fredssamtalen kommer att leda till. Afghanistan-nytt går igenom möjligheter och farhågor. Unga aktivister försvarar sina rättigheter med livet som insats.

Tema | Hotad pressfrihet

Pressfriheten i Afghanistan som tidigare varit relativt stor, hotas nu av säkerhetsläget och den pågående konflikten.

Tema | Barnmorskans år

I Afghanistan dör 638 mödrar per hundratusen födslar. I Sverige är siffran 4. Mödravård gäller liv och död.

TEMA | De mest utsatta

INNEHÅLL Nr 2 2020:

TEMA | Bröllop

INNEHÅLL Nr 1 2020:

TEMA | Skolor i skottlinjen

INNEHÅLL Nr 4 2019: