Publicerat

Tema | Oviss framtid för unga

Två tredjedelar av Afghanistans unga är under 25 år. Deras framtid är oviss.

Tema | Fred eller fortsatt krig

Osäkerheten är stor vad fredssamtalen kommer att leda till. Afghanistan-nytt går igenom möjligheter och farhågor. Unga aktivister försvarar sina rättigheter med livet som insats.

Tema | Hotad pressfrihet

Pressfriheten i Afghanistan som tidigare varit relativt stor, hotas nu av säkerhetsläget och den pågående konflikten.

Tema | Barnmorskans år

I Afghanistan dör 638 mödrar per hundratusen födslar. I Sverige är siffran 4. Mödravård gäller liv och död.

TEMA | De mest utsatta

INNEHÅLL Nr 2 2020:

TEMA | Bröllop

INNEHÅLL Nr 1 2020:

TEMA | Skolor i skottlinjen

INNEHÅLL Nr 4 2019:

TEMA | Hårt utsatt för klimatet

INNEHÅLL Nr 3 2019:

TEMA | Fred – till vilket pris?

INNEHÅLL Nr 2 2019: