Internflyktingar

De som tvingas att lämna allt bakom sig och fly från sina hem, behöver också tillgång till sina grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård.

De har tvingats lämna allt

Fattigdom, osäker livsmedelsförsörjning, naturkatastrofer och konflikter bidrar alla till det stora antalet personer som lever i flykt.

Antalet internflyktingar i Afghanistan beräknades under 2018 vara cirka 1,3 miljoner.  Av dessa är ungefär hälften barn. Många familjer har varit tvungna att lämna allt de äger för att flytta till okända platser och konkurrera om redan knappa resurser. Det bidrar till en ännu större påfrestning på samhällstjänsterna.

I 15 av Afghanistans 34 provinser bedöms fler än 3,5 miljoner personer ha levt som internflykting eller återvänt från grannländerna under en sexårsperiod (mellan 2012 och 2017). De flesta drar sig i stor utsträckning mot städerna och ökar belastningen på de redan svaga strukturerna för vård, utbildning och annan samhällsservice. Under 2021 har cirka 390 000 människor tvingats bli internflyktingar på grund av konflikt (enligt OCHA, FN:s organ för samordning av humanitära insatser), vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Bara de två veckorna fram till den 15 augusti dokumenterades mer än 17 000 internflyktingar som anlände till Kabul i behov av humanitär hjälp (källa: OCHA).

Hur förändrar vi situationen?

Afghanistankommittén är angelägen om att stödja integrationen av internflyktingar och återvändande flyktingar i det afghanska samhället och försöker därför att inkludera dem i det ordinarie utvecklingsarbetet.

En stor utmaning är att effektivt inkludera barn i de befintliga skol- och hälsovårdssystemen och anpassa verksamheterna efter behoven som kan öka snabbt och förändras plötsligt.

Att hitta lösningar för internflyktingar och återvändande afghanska medborgare är en viktig del av den nationella utvecklingsstrategin.

Det finns även en direkt potential för landet att ta vara på återvändande flyktingar, då många kommer tillbaka med utbildningar och höga nivåer av motivation att bidra till Afghanistans utveckling.