Flicka med hörselnedsättning som har hörlurar

Personer med funktionsnedsättning

Genom att förändra attityder, bedriva rehabilitering, ta fram proteser, erbjuda sjukgymnastik, utbilda personal och se till att personer med funktionsnedsättning får gå i skolan ger vi dem möjlighet att bli en del av samhället.

Personer med funktionsnedsättning är de fattigaste och mest utsatta i landet

Personer med funktionsnedsättning är oftast de allra fattigaste och mest utsatta i Afghanistan. I var femte familj lever en person med funktionsnedsättning och de flesta är under 14 år. De ställs inför samma utmaningar som andra afghanska barn, men har ännu svårare att hävda sina rättigheter. De saknar särskilt rätten till att gå i skolan och att få leka med vänner.

Andra problem är att vårdpersonal sällan är utbildad för att hantera särskilda behov eller att bristen på en egen inkomst tvingar många personer med funktionsnedsättning att förlita sig helt på familjens välvilja.

Hur förändrar vi situationen?

Erbjuder rehabilitering och  sjukgymnastik till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning erbjuds rehabilitering, sjukgymnastik och olika hjälpmedel för att kunna leva ett bra liv. Det byggs även rehabiliteringscenter där verksamheten kan hålla till.

Ett hinder för att personer med funktionsnedsättning ska få bra vård är ofta att hälsopersonal sällan har kunskap om deras särskilda behov. För att förbättra situationen samarbetar vi med läkarstuderande som gör praktik på våra rehabiliteringscenter. Vi utbildar även egen personal i rehabilitering och ger dem kunskaper att upptäcka funktionsnedsättningar tidigt, så att patienten kan få träffa en specialist innan de får vidare komplikationer.

Startar specialskolor

Barn med funktionsnedsättning behöver stöd utifrån sina särskilda förutsättningar. Därför får de gå i skolor som förbereder dem inför att börja i en vanlig klass där de kan få vänner.

För att stärka barnens ställning får lärarna lära sig vilka rättigheter barn med funktionsnedsättning  har. Lärarna utbildas även i blindskrift och teckenspråk.

Vi bjuder även in lärare, religiösa ledare, byråd och andra lokala inflytelserika personer till informationsmöten där de får kunskap och motivation att tillsammans driva frågan vidare om rätten att gå i skolan oavsett  funktionsnedsättning.

Driver protes- och ortopedkliniker och erbjuder hjälpmedel

Många personer med funktionsnedsättningar blir ofta instängda och har mycket svårt att bli en del i samhället. Eftersom de knappt träffar någon utanför familjen blir det väldigt svårt att leva ett normalt liv och skaffa vänner eller arbete.

För att de ska få möjlighet att bli mer självständiga och en del av samhället driver vi kliniker som tillverkar proteser och rullstolar som gör att fler får möjlighet att ta sig fram själva.