Testamentera

Du kan stödja SAKs arbete genom att testamentera pengar, aktier, fondmedel, fastigheter eller annat. Gåvorna är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och realisationsvinster. Ett testamente är ett viktigt dokument. Det behöver inte vara komplicerat, men det finns vissa formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Kontakta därför en sakkunnig jurist som kan gå igenom ditt testamente.

SAK är medlem i Giva Sverige. Där finns svar på de vanligaste frågorna kring hur man testamenterar till en ideell organisation och du kan även få en kostnadsfri testamentsmall.

I vår informationsfolder kan du läsa mer.

Om du har frågor, kontakta Monica Eriksson, insamlingsansvarig företag. E-post