Skattereduktion för privatpersoner

SAK är per den 18 januari 2024 godkänd gåvomottagare för skattereduktion av Skatteverket. En glad nyhet tycker vi!

Gåvor från och med detta datum, som uppfyller kraven och där givaren är känd, kommer att omfattas av skattereduktion och synas på din deklaration i början av 2025.  Du kommer också att få kontrolluppgift.

För att få skattereduktion behöver du ha gett minst 200 kronor per gåva och minst 2000 kronor totalt till en eller flera godkända organisationer under kalenderåret. Skattereduktionen är 25 procent av det godkända gåvobeloppet. Som högst kan du få 3000 kronor i avdrag, vilket då motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor under ett år.

Medlemsavgift räknas inte som gåva och omfattas därför inte av skattereduktion.

Mer information om skattereduktion och regler för detta kan du hitta på Skatteverkets hemsida. Har du frågor om ditt givande/autogiro i samband med detta? Kontakta Elin Asplund, elin.asplund@sak.se eller 08-545 818 59