För ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering

Resultat av vårt arbete 2020

1,7 miljoner

...patientbesök. Av dessa var 55 procent kvinnor.

104 000 elever

...gick i våra skolor. Av dem var 59 procent flickor.

4200 barn

...med funktionsnedsättning, gick under året i SAKs förberedande utbildning.

88 000 personer

...på landsbygden, har under året fått stöd för att förbättra sin försörjning.

Vi stärker de som behöver det mest

Så här skapar vi förändring

Berättelser från Afghanistan

Kreativt tänkande krävs för att låsa upp pengarna

Analys Redan innan talibanerna tog makten var Afghanistans ekonomi svag och kraftigt beroende av utländskt stöd. Tidigare utgjorde utländska anslag, i form av militärt och civilt stöd, cirka 8,5 miljarder US-dollar per år. Det motsvarade 43 procent av Afghanistans BNP och finansierade
75 procent av landets offentliga utgifter, 50 procent av budgeten och omkring 90 procent av statens säkerhetsutgifter.

” Vi har Afghanistan i våra hjärtan”

Ur Afghanistan-nytt Margareta Fränne, 80 år, bodde i Afghanistan i början på 1970-talet. När SAKs lokalförening i Södertälje bildades 1980 var det självklart för henne att engagera sig, och det har hon gjort sedan dess.

Talibanerna stoppar musiken

Ur Afghanistan-nytt Den afghanska musiken är återigen hotad. Talibanerna har inte utfärdat något officiellt förbud, men genom hot, trakasserier, attacker och mord har de ändå lyckats skrämma iväg musiker utomlands och tysta dem som är kvar.