För ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering

Resultat av vårt arbete 2021

1,77 miljoner

...patientbesök. Av dessa var 973 000 kvinnor.

104 100 elever

...gick i våra skolor. Av dem var 60 procent flickor.

3220 barn

...med funktionsnedsättning, gick under året i SAKs förberedande utbildning.

176 000 personer

...på landsbygden, har under året fått stöd för att förbättra sin försörjning. Av dessa var fler än 96 000 kvinnor.

Vi stärker de som behöver det mest

Så här skapar vi förändring

Berättelser från Afghanistan

Allt fler får ortopedisk hjälp i Ghazni

Aktuellt Antalet patienter på SAKs ortopediska mottagning i Ghazni stad har ökat markant efter
talibanernas maktövertagande.

Motsättningar ökar om hur makten ska utövas

Aktuellt Utvecklingen efter talibanernas maktövertagande står i bjärt kontrast mot deras tidigare uttalanden och löften.

Rollspel och nya verktyg på schemat för lärare

Aktuellt Hasina arbetar som ensam lärare i byn Ghondae Manda. I höstas deltog hon för första gången i SAKs program för kompetensutveckling av lärare.