För ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering

SAKs arbete i Afghanistan

SAK arbetar tillsammans med lokalsamhällen på landsbygden för att våra målgrupper ska få tillgång till rättigheter som utbildning, vård och rent vatten.

Resultat av vårt arbete 2022

2,5 miljoner

...patientbesök. Nästan 1,4 miljoner av dessa gjordes av kvinnor.

133 000 elever

...gick i våra skolor. Av dem var 64 procent flickor.

3 450 barn

...med funktionsnedsättning, gick under året i SAKs förberedande utbildning.

269 000 personer

...på landsbygden, har under året fått stöd för att förbättra sin försörjning. Av dessa var fler än 97 000 kvinnor.

Vi stärker de som behöver det mest

Så här skapar vi förändring

Berättelser från Afghanistan

Cricket och sjukvård i flyktinglägret

Aktuellt SAKs generalsekreterare har besökt ett flyktingläger i Afghanistan. Pakistan utvisar nu afghaner, med svåra konsekvenser som följd.

Pakistan ska utvisa 1,7 miljoner afghaner

Aktuellt Pakistan har beslutat utvisa alla afghaner som befinner sig i landet utan tillstånd. Hittills har hundratusentals hamnat i temporära flyktingläger där nöden är stor.

Historiskt stöd till jordbruket bromsade hungern

Aktuellt Jordbruket är helt avgörande för Afghanistans ekonomi och befolkningens inkomster.
Det senaste året har matsäkerheten förbättrats, men hungern är fortsatt ett utbrett problem.