Ingen vacker bild av den svenska evakueringen

Thord Eriksson har granskat Sveriges agerande när det gäller evakueringen av ambassaden och av afghansk personal. Det är ingen vacker bild som träder fram.

Juli 1, 2024, av Eva Kellström Froste