Andra sätt att ge gåvor

Du kan självklart också stödja oss via plusgiro 90 07 80-8 eller bankgiro 900-7808.

 

Vad räcker pengarna till?

Kontakta oss om du har fler frågor