Afghanistans historia

Under de senaste ungefär hundra åren har Afghanistan präglats av en dragkamp mellan modernitet och tradition. Och sedan 1979 har landet plågats av direkt krig eller väpnad inre konflikt i olika former.

Dragkampen mellan modernitet och tradition blev en direkt maktkamp under 60- och 70-tal mellan å ena sidan Sovjetvänliga kommunistpartier som ville införa statssocialism på sovjetiskt vis, och grupper som såg detta som ett hot mot det traditionella stamsamhället. En kommunistisk statskupp på 70-talet ledde till uppror i landet och att de nya ledarna störtades. Det ledde 1979 i sin tur till Sovjetunionens tioåriga ockupation av landet, med medföljande motståndskrigföring, som stöddes av USA. Det var inledningen på de nu 37 år av krig och konflikt som Afghanistans folk lidit av.

Efter att Sovjetunionen 1989 lämnade landet följde först fem år av kaos och inbördeskrig mellan olika grupper ledda av krigsherrar, och 1996 talibanregimens maktövertagande. Den störtades 2001 av en USA-ledd invasion, ett direkt svar på 11 septemberattackerna i USA och tidigare terrorattacker mot USA. Usama bin Ladin som ledare för al-Qaida ansågs ansvarig för dessa terrorattacker och han gömde sig i Afghanistan, där talibanerna vägrade lämna ut honom.

En provisorisk regering med internationellt stöd installerades i Kabul 2001, och de så kallade ISAF-styrkorna, ledda av Nato, placerades i landet för att militärt försvara regeringen och stötta uppbyggnaden av landet. (ISAF står för International Security Assistance Force.) År 2014 genomfördes allmänna val i hela landet, samt presidentval, och det var även året för tillbakadragandet av merparten av ISAF-styrkorna.

I flera avseenden har Afghanistan genomgått en positiv omvandling under åren efter talibanregimens fall. Landet hade under en rad år en snabb ekonomisk tillväxt, och utbildningsväsendet och hälsosektorn byggdes ut kraftigt. Men trots att de USA-ledda styrkorna fört en intensiv kamp mot väpnade motståndsgrupper och ISAF utvidgats och spritt sin verksamhet över landet, samt mycket stora biståndssatsningar från det internationella samfundet, har fred inte uppnåtts. Tvärtom har talibanerna ökat trycket på centralregeringen under senare år, med allt fler attacker mot både militära och civila mål och allt fler skadade och döda. Sedan 2015 har också IS ökat sin närvaro i Afghanistan, ofta i strid med talibanerna.

Afghanistans historia präglas av landets geografiska läge – det har blivit ett genomgångsland för inkräktande arméer och ofta klämts mellan mäktiga grannar. Men den oländiga terrängen har bidragit till de afghanska stammarnas förmåga att hålla stånd mot invasionsvågor, liksom mot olika härskares försök att från huvudstaden Kabul utsträcka centralmakten till landsbygdens självständiga klansamhälle.

 

 


Länkar till rapporter om Afghanistans moderna historia

Islamists, Leftists – and a void in the Center. Afghanistan’s Political Parties and where they come from (1902-2006), av Thomas Ruttig
De politiska partiernas historia. Från hur det började på 1900-talet fram till idag.

Norra Afghanistan

The Ethnitication of an Afghan Faction: Junbesh-i-Milli from its origins to the Presidential Elections, av Antonio Giustozzi
Om krigsherren och vice-president Abdul Rashid Dostum och hans parti Jumbesh.

The Networks of Kunduz, av Nils Wörmer
Om militanta/militära nätverk och allianser och motsättningar i Kunduzprovinsen.    

Södra Afghanistan

Tribes and Warlords in Southern Afghanistan, 1980-2005, av Antonio Giustozzi & Noor Ullah 
Om stammar och krigsherrar som format den moderna historien i södra Afghanistan.

Västra Afghanistan

The miss ingredient: Non-ideological insurgency and State collapse in Western Afghanistan, av Antonio Giustozzi
Bakgrunden till dagens situation i västra Afghanistan. Om statens kollaps och icke-ideologiska motståndsgrupper fram till kommunistregimens fall 1992.

Hazarajat’s Historia

Divide and rule; State penetration in Hazarajat (Afghanistan) from the Monarchy to the Taliban, av Niamatullah Ibrahimi
Om Hazarajat’s relation till centralmakten från kungatiden fram till talibanernas styre på 1990-talet.

The Failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979 – 1984, av Niamatullah Ibrahimi
Om försöken att bilda en religiös ministat i Hazarajat åren 1979-84.

At the Sources of Factionalism and Civil War in Hazarajat, av Niamatullah Ibrahimi
Bakgrund till dagens politiska situation i Hazarajat. Om motsättningar och inbördesstrider mellan olika grupperingar i Hazarajat efter statens kollaps i området 1979.

The Dissipation of Political Capital Among Afghanistan’s Hazaras: 2001-2009, av Niamatullah Ibrahimi
Om hazara partiet Hezb-e Wahdat.