Jordbruk

Jordbruket är en viktig del av Afghanistans ekonomi och 79 procent av befolkningen beräknas vara beroende av det för sin försörjning, i någon utsträckning. Då räknar man även in försäljning och förädling av jordbruksprodukter och andra kringliggande näringar.

Endast cirka 12 procent av Afghanistans yta (omkring 650 000 kvadratkilometer) är odlingsbar på grund av brist på vatten. En stor del av jordbruket (omkring 80 procent i norra Afghanistan) är regnbevattnat.

Det bevattnade jordbruket får till största delen sitt vatten från bevattningskanaler där smältvattnet på våren leds från floder och åar i kanalsystem. Det gör Afghanistan extremt känsligt för oregelbunden nederbörd, som kan orsakas av klimatförändringar. Den nederbörd som faller på vintern och ligger kvar som snö eller is på bergstopparna, försörjer sedan åkrar med smältvatten hela våren. Uteblir nederbörden under den kalla årstiden får det mycket stora konsekvenser för jordbruket.

Dessutom bevattnas en del av jordbruket i framför allt södra och norra Afghanistan med vatten som pumpas upp med dieselpumpar från brunnar. Även vatten från underjordiska bevattningskanaler, så kallade karezer, bevattnar en del av jordbruket.

Demonstration av vattenpumpen i byn Chihilgazi. Foto: Christoffer Hjalmarsson. 

Den viktigaste grödan är vete. Därefter kommer ris, majs, lök och potatis. Andra jordbruksprodukter av betydelse är meloner, vindruvor och russin, nötter och frukt som granatäpplen, äpplen, plommon, citrusfrukter, aprikoser och mullbär.

Djurhållningen – får, nötkreatur, getter och höns – är en viktig inkomst för många. Grisar förekommer inte på grund av religionen.