Klimat och miljö

Den största delen av landet har ett torrt, kontinentalt inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar.

I delar av lågländerna, framför allt i södra och östra Afghanistan, kan sommartemperaturen bli upp till 50 grader, men stannar på omkring 20 grader på vintern.

I bergsområdena kan vintertemperaturen gå ned till minus 25 grader. I de högre bergsområdena kan vintertemperaturen bli betydligt lägre än så.

Delar av bergstrakterna får djup snö på vintern och många samhällen är isolerade från omvärlden i upp till fyra månader. Det bevattnade jordbruket är till stor del beroende av att det kommer tillräckligt med snö i bergen som smälter på våren. På många håll är det bevattnade jordbruket helt beroende av att det kommer tillräckligt med snö i bergen.

Snösäsongen är mellan oktober och april, men varierar beroende på höjden över havet.

I lågländerna faller regn framför allt på hösten och i början av året. Vårregnen är av stor betydelse för jordbruket. Tillräckligt med regn vid rätt tid på året är en förutsättning för det regnbevattnade jordbruket som dominerar i norra Afghanistan.

Foto: Christoffer Hjalmarsson

Klimatförändringar och miljöproblem

Sedan 1990-talet har Afghanistan drabbats av återkommande torka i antingen hela eller delar av landet.

På senare år har framför allt norra Afghanistan och områden i den västra delen av de centrala högländerna ofta hemsökts av torka. Klimatforskare menar att de här förändringarna är en del av de pågående, globala klimatförändringarna.

Glaciärerna som finns i bergskedjorna Hindu Kush och Pamir har till exempel minskat med 30 procent under det senaste halvseklet, något som antas bero på klimatförändringarna. Laviner, jordras, översvämningar och torka är några av de miljöproblem som drabbar den fattiga afghanska landsbygden, som är så beroende av jordbruk. Skogförstörelsen är också omfattande – till exempel har barrskogarna som finns i de östra delarna av landet minskat med hälften bara sedan 1978.

När människor på grund av försvårade försörjningsmöjligheter och krig på landsbygden flyttat in till städerna, har sanitets- och miljöproblemen ökat enormt där. Bland annat har det uppstått gigantiska soptippar som när de placerats fel uppströms vid floder har lett till förorenat grundvatten och ökad infektionsspridning.