Industri, energi och kommunikation

Industri och energi

Från 1930-talet och framåt har det byggts upp en del industri i Afghanistan, men den har antingen lagts i ruiner under inbördeskriget på 1990-talet eller så är den nedsliten, omodern och i dåligt skick. Några cementfabriker och några omoderna textilfabriker, som numera bara producerar en tiondel av den bomull som producerades på 1980-talet, finns dock kvar.

Det finns också en del småindustrier i städerna, men de hämmas av den dåliga tillgången på elektricitet. Omkring 30 procent av befolkningen beräknas ha tillgång till elnätsbaserad el, men den är ojämnt fördelad. Över 75 procent av befolkningen i större städer och cirka 10 procent på landsbygden beräknas ha tillgång till den elnätsbaserade elen. Människor får ibland tillgång till el genom dieseldrivna generatorer istället. Sedan några år tillbaka förekommer även solpaneler, som kan vara ett bra alternativ ute på landsbygden, eftersom elnätet inte når dit.

Det skulle gå att utvinna mer energi ur vatten, men det behöver byggas omfattande dammanläggningar innan den kan utnyttjas. De större vattenkraftverk som finns är framför allt i Kabulprovinsen och i Helmandprovinsen, men de producerar långt under behoven och är i stort behov av reparationer. En stor del av energibehovet importeras därför från Uzbekistan, Tadzjikistan, Iran och Turkmenistan.

Telekommunikationer och internet

Telekomsektorn är den sektor som ökat snabbast landet – i genomsnitt med 50 procent årligen 2003- 2013. Antalet internetanvändare tredubblades mellan 2011 och 2014. Det beror till största delen på att alla leverantörer i landet fått tillgång till 3G-licenser. Dessutom expanderar fiberoptiknätet. Kostnaden för användarna har också minskat radikalt.