Hälsa

Mödradödligheten minskar och många barn vaccineras

På vissa områden utvecklas den afghanska folkhälsan positivt. Till exempel är 70 procent av alla barn i Afghanistan i dag vaccinerade mot kikhosta, stelkramp och difteri. Det är en stor förbättring jämfört med 2001, då bara cirka 25 procent var vaccinerade.

Mödradödligheten har också minskat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Men trots det är Afghanistan fortfarande ett av de länder i världen där andelen kvinnor som dör i samband med graviditet och förlossning är allra högst. I Afghanistan dör 400 av 100 000 kvinnor – i Sverige är motsvarande siffra 4.

Även om antalet vårdcentraler har ökat snabbt i Afghanistan är det ofta svårt att få den sjukvård man behöver, speciellt för kvinnor. Traditionen tillåter inte att kvinnor undersöks av manliga läkare. Samtidigt är det ont om just kvinnliga läkare, eftersom få kvinnor har möjlighet att gå en högre utbildning. Säkerhetsläget gör det också svårt att ta sig till de kliniker och vårdmottagningar som finns. Många kvinnor får heller inte lämna hemmet utan manligt beskydd, vilket begränsar deras möjligheter till vård ännu mer.

Den utbredda fattigdomen i Afghanistan gör att cirka 40 procent av barnen under fem år är kroniskt undernärda. De flesta barn lider av olika typer av mineralbrist. En av de vanligaste dödsorsakerna för små barn är infektioner i luftvägarna.

Läs om SAKs arbete med hälsovård i Afghanistan.