Naturresurser

Afghanistans främsta naturresurser är naturgas och olja. Landet har även en hel del järnmalm, koppar och en del andra mineraler, samt i de nordostliga provinserna en del skog.

Det mesta av naturgasen konsumeras inom landet. Oljan, som främst finns i ett par nordliga provinser, får sedan 2011 utvinnas av ett kinesiskt och ett afghanskt bolag, som tillsammans har kontrakt med den afghanska staten. Den utvinningen beräknas ge Afghanistan stora inkomster under kontraktstiden (25 år), och planer finns på ett raffinaderi som också ska minska landets beroende av gas och bensin från utlandet. Men utvinningen försvåras av att det pågår väpnad konflikt i de områden där oljan finns.

En kopparfyndighet i Aynak sägs vara världens näst största icke exploaterade fyndighet med 9 till 13 miljoner ton koppar. Även här har ett kinesiskt bolag kontrakt på utvinning, men det har skjutit upp starten flera gånger och beräknar komma igång tidigast 2019. Om projektet kommer igång beräknas att det ska ge staten en inkomst på upp till 400 miljoner dollar per år.

Orsakerna till problemen med att få igång utvinningen av naturtillgångarna är flera. Framför allt handlar det om den bristande säkerheten, att den väpnade konflikten fortsätter och att den afghanska staten inte fungerar – främst gäller det rättsväsendet, som är genomkorrumperat. Detta i kombination med de stora investeringar som krävs inom infrastruktur för att göra investeringar lönsamma gör att företag drar sig för att investera.


Uppgifterna för värdet av summor i US dollar i svenska kronor är från slutet av februari 2017.