Naturresurser

Afghanistans främsta naturresurser är naturgas, olja, järnmalm och koppar. Landet har även en hel del andra mineraler som litium, kobolt, krom och uran. Värdet på tillgångarna varierar stort i olika uppskattningar och beräkningar, men det är helt klart att det rör sig om många miljarder dollar. Om utvinningen av dessa naturresurser kommer igång, skulle den industrin kunna ge Afghanistan viktiga inkomster.

Det mesta av naturgasen konsumeras inom landet. Ett kinesiskt och ett afghanskt bolag har sedan 2011 haft kontrakt med den dåvarande afghanska staten för att utvinna olja. Den utvinningen beräknades ge Afghanistan stora inkomster under kontraktstiden på 25 år och planer fanns på ett raffinaderi som skulle minska landets beroende av gas och bensin från utlandet. Hur dessa kontrakt och planer påverkas av talibanernas maktövertagande i augusti 2021 återstår att se.

En kopparfyndighet i Aynak sägs vara världens näst största icke exploaterade fyndighet med 9 till 13 miljoner ton koppar. Även här har ett kinesiskt bolag haft kontrakt på utvinning, men starten har flera gånger skjutits upp. Om projektet kommer igång beräknas att det ska ge staten en inkomst på upp till 400 miljoner dollar per år.

Orsakerna till problemen med att få igång utvinningen av naturtillgångarna har varit flera. Framför allt har det handlat det om den tidigare väpnade konflikten och att den tidigare afghanska staten inte fungerade.  Främst gällde det rättsväsendet, som var genomkorrumperat. I kombination med de stora investeringar som krävs inom infrastruktur för att göra utvinning av naturtillgångar lönsam har det gjort att företag dragit sig för att investera.

Efter 2021 tillkommer svårigheten att Afghanistan har isolerats både politiskt och ekonomiskt, på grund av talibanernas maktövertagande. Det återstår att se om storföretagen är intresserade av att förhandla och upprätta relationer med talibanregimen.


Uppgifterna för värdet av summor i US dollar i svenska kronor är från slutet av februari 2017.