På flykt i Iran och Pakistan

Afghaner i Iran

Afghaner har flytt till Iran i olika vågor sedan 1800-talet. Eftersom Iran är shiamuslimskt är det ofta lättare för hazarer att leva där än i exempelvis Pakistan, och språken farsi (iransk persiska) och dari (afghansk persiska, som de flesta hazarer talar) är närbesläktade. Arbetsmarknaden är också bättre än i Afghanistan.

Flyktingar med officiell flyktingstatus i Iran får ett särskilt id-kort som ger rätt till grundläggande social service som sjukvård och grundutbildning. Ett stort orosmoment är dock att id-korten bara har en kort giltighetstid, oftast tre månader. Om man missar tiden för återregistrering går det inte att få sin officiella flyktingstatus förnyad.

Irans flyktingpolitik var relativt generös mot afghaner fram till 2001, men sedan har den hårdnat gradvis. Efter talibanregimens fall har de iranska myndigheterna i princip slutat bevilja afghaner uppehålls- och arbetstillstånd. De har dock visst överseende med de illegala flyktingarna i de områden där det behövs arbetskraft.

Illegala flyktingar i Iran riskerar hela tiden att bli påkomna och bli återsända till Afghanistan. FN:s flyktingorgan UNHCR rapporterar att runt 200 000 afghaner deporterades från Iran under 2014. Sedan 2007 får inte afghanska flyktingar heller bo var de vill i Iran, utan bara i vissa bestämda provinser.

På senare tid har de iranska myndigheterna rekryterat soldater till kriget mot IS bland de afghanska flyktingarna. Iran stöder den syriska regimen och det finns uppgifter som pekar mot att tusentals afghaner slagits på den syriska regimens sida. Det rapporteradess om både tvångsrekrytering och om påtryckningsmedel som stora summor pengar eller frigivning från fängelsestraff i utbyte mot soldattjänst för Bashar Al-Assads sida i Syrien. Uppgifterna har lett till att fler unga afghanska män valt att lämna Iran och fly vidare.

Afghaner i Pakistan

På grund av kulturella och språkliga likheter är det vanligt att afghaner från den pashtunska gruppen, främst från östra och södra Afghanistan, har valt att fly till Pakistan. Precis som i Iran har många afghaner levt där i decennier och generationer. Man räknar med att cirka 2,5–3 miljoner afghaner lever i Pakistan, varav ungefär 1,5 miljoner är registrerade flyktingar.

En stor del av de afghanska flyktingarna i Pakistan är barn och unga. Vissa lever i flyktingläger som blivit mer eller mindre permanenta, medan andra lever mer integrerade i det pakistanska samhället.

Precis som i Iran har de pakistanska myndigheterna gjort det svårare för afghaner på senare tid. Under sommaren 2016 meddelade Pakistan att alla afghaner måste lämna landet senast årsskiftet 2016–2017. Sedan den 1 januari 2017 måste alla registrerade afghanska flyktingar ha ett registreringsbevis, och sedan den 15 november 2017 måste de illegala flyktingarna ha visum för att få stanna. Detta är mycket svårt för de flesta afghaner i Pakistan att ordna.

Beskedet ledde till en stark och hastig ökning av antalet afghaner som lämnade Pakistan. Enligt FN:s samordningsorgan för humanitära frågor, UNOCHA, återvände närmare en miljon afghaner från Pakistan under 2016, de allra flesta av dem under året sista sex månader. På grund av det svåra läget i Afghanistan innebär det en humanitär kris för de många människor som är utlämnade till att klara sig helt av egen kraft. FN:s flyktingorgan UNHCR ger bara hjälp åt registrerade flyktingar, och International Organization for Migration (IOM) kommer bara att kunna hjälpa en liten del av de som är oregistrerade. Övriga är hänvisade till att klara sig på egen hand.