Opiumproduktion i Afghanistan

Afghanistan är världens överlägset största producent av opium, som är råvaran för att framställa heroin. Ungefär 80–90 procent av allt opium i världen odlas i Afghanistan. Över hälften av opiumet skördades i södra Afghanistan, det mesta i Helmandprovinsen. År 2017 odlades opium i 24 av landets 34 provinser. Opium började odlas i större omfattning i Afghanistan på 1970-talet. Odlingarna ökade sedan under Sovjetockupationen på 1980-talet när fattigdomen växte. Opiumodling ger bönderna högre inkomster än andra grödor, och skapar dessutom fler arbetstillfällen.

Opiumproduktionen har under de senaste 20 åren gått både upp och ner i perioder. Under andra hälften av 1990-talet beskyddade och beskattade talibanregimen opiumodlingen i Afghanistan. De sa sig inte kunna förbjuda odlingen på grund av den svåra ekonomiska situationen. Talibanerna ändrade sig dock år 2000 och uppmanade bönderna att minska odlingen med en tredjedel. Senare samma år förbjöds odlingen totalt. Odlandet av opium upphörde därmed helt i de områden som talibanerna kontrollerade, och på ett år minskade odlingen i hela landet med cirka 90 procent.

Efter den amerikanska invasionen och talibanregimens fall 2001 ökade dock opiumodlingen dramatiskt. Redan ett år efter invasionen var odlingen uppe i nästan samma höga nivå som före förbudet. Sedan dess har volymerna ökat stadigt varje år, med bara några få undantag. 

Fattiga familjer försörjer sig på opium

Hundratusentals fattiga jordbrukarfamiljer är helt eller delvis beroende av opiumodling för att försörja sig. Den afghanska regeringen har gjort flera försök att bekämpa opiumodlingen under åren, men försöken har antingen varit halvhjärtade eller kortsiktiga – eller både och. Förklaringen till det är delvis den utbredda korruptionen, och att många högt uppsatta på regeringssidan är inblandade i narkotikahandeln. Dessutom skulle många fattiga bönder vända sig mot regeringen om de fick sin skörd förstörd. 

Fler och fler afghaner missbrukar heroin

Opiatmissbruk var tidigare ovanligt i Afghanistan, men de senaste årtiondena har antalet opium- och heroinmissbrukare ökat kraftigt. Den första stora ökningen skedde när många afghaner flyttade tillbaka från grannländerna Iran och Pakistan i början av 2000-talet där de hade levt i exil. Över fem miljoner afghaner återvände, varav många hade börjat missbruka under sin tid i exil. Samtidigt är det svårt att bli frisk från sitt missbruk då möjligheterna till rehabiliteringsvård fortfarande är små i Afghanistan.