Opiumproduktion i Afghanistan

Afghanistan har under långa perioder varit världens överlägset största producent av opium, som är råvaran för att framställa heroin och även medicinska preparat som morfin och kodein.  Opiumproduktionen i Afghanistan har gått upp och ner, delvis beroende på hur hårda insatser som har gjorts för att hindra odlingen. Från åren före talibanernas maktövertagande i augusti 2021 finns uppskattningar att ungefär 80–90 procent av allt opium i världen odlades i Afghanistan.

Över hälften av Afghanistans opium skördades i de södra delarna av landet, det mesta i Helmandprovinsen. År 2017 odlades opium i 24 av landets 34 provinser. Opium började odlas i större omfattning i Afghanistan på 1970-talet. Odlingarna ökade sedan under Sovjetockupationen på 1980-talet när fattigdomen växte. Opiumodling ger bönderna högre inkomster än andra grödor, och skapar dessutom fler arbetstillfällen.

Under andra hälften av 1990-talet beskyddade och beskattade den dåvarande talibanregimen opiumodlingen i Afghanistan. De sa sig inte kunna förbjuda odlingen på grund av den svåra ekonomiska situationen. Talibanerna ändrade sig dock år 2000 och uppmanade bönderna att minska odlingen med en tredjedel. Senare samma år förbjöds odlingen totalt. Odlandet av opium upphörde därmed helt i de områden som talibanerna kontrollerade, och på ett år minskade odlingen i hela landet med cirka 90 procent.

Efter den amerikanska invasionen och talibanregimens fall 2001 ökade dock opiumodlingen dramatiskt. Redan ett år efter invasionen var odlingen uppe i nästan samma höga nivå som före förbudet. Sedan dess har volymerna ökat stadigt varje år, med bara några få undantag.

Hur den nuvarande talibanregimen kommer att agera vad gäller att kontrollera odlingen av opium är ännu inte känt.

Fattiga familjer försörjer sig på opium

Hundratusentals fattiga jordbrukarfamiljer är helt eller delvis beroende av opiumodling för att försörja sig. Den tidigare afghanska regeringen gjorde flera försök att bekämpa opiumodlingen, men försöken var antingen halvhjärtade eller kortsiktiga – eller både och. Förklaringen till det är delvis den utbredda korruptionen och att många högt uppsatta på regeringssidan var inblandade i narkotikahandeln. Dessutom skulle många fattiga bönder kanske ha vänt sig mot regeringen om de fick sin skörd förstörd.

Fler och fler afghaner missbrukar heroin

Opiatmissbruk var tidigare ovanligt i Afghanistan, men de senaste årtiondena har antalet opium- och heroinmissbrukare ökat kraftigt. Den första stora ökningen skedde när många afghaner i början av 2000-talet flyttade tillbaka från grannländerna Iran och Pakistan, där de hade levt i exil. Över fem miljoner afghaner återvände, varav många hade börjat missbruka under sin tid i exil. Samtidigt har det varit svårt att bli frisk från sitt missbruk då möjligheterna till rehabiliteringsvård har varit små i Afghanistan.