Musik och dans

Afghansk musik och dans

Musik i Afghanistan

Musiktraditionen i Afghanistan har starka kopplingar till religion. Till exempel är Koranrecitationer en egen genre som även går att tävla i.

Under talibanstyret på 1990-talet förbjöds många kulturyttringar som ansågs västerländska och emot islam, till exempel ickereligiös musik. Under de 20 åren efter talibanstyrets fall återuppstod och vitaliserades det musikaliska arvet. Under de senaste åren har också populärmusiken vuxit sig stark, särskilt i de större städerna, Talibanernas inställning till musik ser ut att vara oförändrad från 1990-talet. Tidigare trodde man att talibanerna skulle vara mer toleranta när det gällde traditionell afghansk musik och att deras censur främst skulle drabba den moderna musiken, men deras agerande efter maktövertagandet 2021 tyder på att de vill stoppa all slags musik.

Dans i Afghanistan

Det finns inte särskilt många traditionella dansyttringar i Afghanistan, men man har en nationaldans som kallas attan. Oftast är det bara män som utför den. Dansen går till så att männen står i en cirkel och snurrar runt samtidigt som de klappar händerna till musik. Musiken ökar tempot successivt och till slut går dansen mycket snabbt.

Afghanska kvinnor ses inte dansa förutom vid bröllop, och då i ett rum helt utan män.