Musik och dans

Afghansk musik och dans

Musik i Afghanistan

Musiktraditionen i Afghanistan har starka kopplingar till religion. Till exempel är Koranrecitationer en egen genre som även går att tävla i. Men det finns inte någon allsångstradition i Afghanistan, som det gör i exempelvis Sverige.

Under talibanstyret förbjöds många kulturyttringar som ansågs västerländska och emot islam, till exempel ickereligiös musik. I dag går det dock att ägna sig åt de mer moderna konstformerna i Afghanistan, åtminstone i de större städerna. 

Dans i Afghanistan

Det finns inte särskilt många traditionella dansyttringar i Afghanistan, men man har en nationaldans som kallas attan. Oftast är det bara män som utför den. Dansen går till så att männen står i en cirkel och snurrar runt samtidigt som de klappar händerna till musik. Musiken ökar tempot successivt och till slut går dansen mycket snabbt. 

Afghanska kvinnor ses inte dansa förutom vid bröllop, och då i ett rum helt utan män.