På flykt i Sverige

Afghaner på flykt i Sverige

Under 2015 sökte drygt 23 000 ensamkommande afghanska barn under 18 år asyl i Sverige. Det betyder att mer än hälften av alla afghaner som sökte asyl i Sverige 2015 var just ensamkommande minderåriga. Nästan alla av dem var pojkar i tonåren. 

Under 2016 gick antalet asylsökande överlag ned drastiskt igen, på grund av Sveriges och EU:s åtgärder för att försvåra för icke-européer att ta sig till Europa och söka asyl. 

Större chans till utbildning och gott mottagande

Sverige var det land i Europa som tog emot allra flest ensamkommande minderåriga afghaner 2015. Att det är så många barn och ungdomar som flyr Afghanistan beror till stor del på att Afghanistan har en mycket ung befolkning rent generellt. 

Att många sedan sökte sig till just Sverige beror sannolikt på Sveriges jämförelsevis goda mottagande av minderåriga asylsökande. Sverige har dessutom tagit emot afghaner på flykt ända sedan Sovjets ockupation av Afghanistan 1979, vilket gör att det finns sociala nätverk med svensk-afghaner här. Möjligheten till utbildning är också en viktig faktor för de unga afghaner som flyr till Sverige. 

40 år av krig påverkar synen på framtiden

En annan viktig aspekt när det gäller unga afghaner som flyr är att Afghanistan levt med krig i nära 40 år. Det påverkar det kollektiva minnet och den kollektiva framtidstron. Många i föräldragenerationen har egna minnen från såväl sovjetisk invasion som inbördeskrig och talibanstyre. När de nu ser att deras förhoppningar om Afghanistan inte har infriats sänder de sina ungdomar att söka en bättre framtid i Europa.

Normer om kön gör att främst pojkar flyr till Europa

De flesta unga afghaner som har kommit till Sverige är pojkar. Anledningen till det är de normer och traditioner kring kön som råder i Afghanistan. Pojkar förväntas ta ansvar för familjens försörjning, till skillnad från flickor. Pojkar antas även klara av den farliga flykten till Europa bättre än flickor.

Hälften av de afghanska ungdomarna i Sverige kommer från Iran

Drygt hälften av de ensamkommande afghanska minderåriga i Sverige kommer direkt från Afghanistan, resten kommer hit från Iran. Så många som 95 procent av alla afghaner som flytt utomlands lever i Iran och Pakistan, en del av dem sedan flera generationer tillbaka. Många unga afghaner i både Sverige och andra länder har alltså aldrig ens varit i Afghanistan. 

Av de unga afghaner som flytt till Sverige är en stor andel hazarer, en folkgrupp som varit diskriminerad i Afghanistan under mycket lång tid. Just hazarer är den största gruppen bland de afghanska flyktingarna i Iran.