Högtider

När det är högtid firas det ordentligt

Afghanistan är ett religiöst land. Afghaner är ofta djupt troende muslimer, främst inom den inriktning som kallas sunni. Men tolkningarna kan variera mellan olika trosinriktningar, delar av landet, folkgrupper, familjer och individer.

Precis som religionen har även traditioner en stark ställning i landet. En del traditioner uppfattas ibland som religiösa, men egentligen är de inte det. Exempel på sådana traditioner är att kvinnor inte har arvsrätt och föreställningen om att flickor inte behöver gå i skolan.

Trots olikheterna och splittringen i landet förenas de allra flesta, såväl troende som mindre troende, kring de två stora och viktiga muslimska eid-högtiderna: Eid al-fitr och Eid al-adha. Och precis som i de flesta andra samhällen består firandet i att man besöker varandra och umgås kring god mat.

Eid al-fitr är festen som avslutar fastemånaden Ramadan och är kanske den mest kända högtiden bland icke-muslimer, men egentligen betraktas Eid al-adha som den större högtiden. Den firas till minne av Ibrahims (Abrahams) villighet att offra sin son. Enligt traditionen brukar man slakta ett djur, ofta en ko, en kalv eller ett får. Sedan samlas man hemma hos varandra, tillagar köttet, äter och ger av måltiden till fattiga. Barnen får presenter och firandet pågår i två-tre dagar.

Inom islam finns två huvudinriktningar, sunnitisk islam och shiitisk islam. De flesta afghaner är sunnimuslimer, men ungefär 15 procent av befolkningen är shia. Det är framför allt folkgruppen hazarer som är shiamuslimer i Afghanistan.

Uppdelningen mellan sunni och shia går tillbaka ända till dagarna efter profeten Muhammeds död, och handlar om vem som skulle ta över det religiösa ledarskapet. Shiamuslimer menar att Muhammed utsåg sin kusin och svärson Ali till efterträdare, medan sunnimuslimer menar att det var Muhammeds vän, rådgivare och svärfar Abu Bakr som skulle efterträda honom. Religionen splittrades och fick varsin ledare. Sunniters högsta ledare kallas kalif, medan shiiter säger imam.

Sunnismen har haft flera olika kalifdynastier. Den senaste var den osmanska, som försvann i och med den turkiska revolutionen på 1920-talet. Det IS hävdar, men som väldigt få sunniter accepterar, är att man nu har återupprättat kalifatet.