Foto: Malin Hoelstad

Seminarium: Nya förutsättningar för fred i Afghanistan

40 år av krig har gjort Afghanistan till världens farligaste och ett av världens fattigaste länder. Samtidigt har ett litet hopp om fred väckts. Den stora frågan är vad som händer nu, inte minst när det gäller demokratiska rättigheter, speciellt för kvinnor, barn och minoriteter.

Fortsätt investera i Afghanistans framtid

I november planeras en internationell givarkonferens om Afghanistan i Geneve, men i det osäkra världsläget är utgången oviss. Nu samlas biståndsorganisationer med verksamhet i Afghanistan för att sätta press och understryka vikten av fortsatt stöd till landet.

Etiketter

BiståndPress

Afghanistan-nytt

Tidningen Afghanistan-nytt tar upp aktuella händelser och frågor som rör Afghanistan och SAKs utvecklingsarbete. Som medlem eller månadsgivare får du den direkt i brevlådan fyra gånger per år.

Nr 2 2020

TEMA | De mest utsatta

Personer med funktionsnedsättning är bland de allra fattigaste och mest socialt  utsatta i Afghanistan. Men SAKs arbete visar att stöd som utbildning  och yrkesträning skapar nya möjligheter, och att attityderna förändras.

Nr 1 2020

TEMA | Bröllop

Max 500 bröllopsgäster och ett förbud mot brudpenning. Det regleras i en ny lag som ska begränsa de skenande kostnaderna för bröllop som blivit ett samhällsproblem i Afghanistan. Men få följer lagen.

Nr 4 2019

TEMA | Skolor i skottlinjen

Allt fler attacker mot skolor bidrog förra året till att antalet barn som inte går i skolan ökade för första gången sedan 2002. Den bristande säkerheten är en av de största utmaningarna för utbildningen.

Nr 3 2019
Nagina Sadat är assisterande lärare på vidareutbildning av lärare

TEMA | Hårt utsatt för klimatet

Trots att Afghanistan är ett av de länder som bidrar minst till de farliga koldioxidutsläppen är landet ett av de mest utsatta när det gäller klimatkrisen och dess effekter.

- Skördar förtvinar, vattendrag torkar ut och regn spolar bort åkrar och hus, säger SAKs landsbygdsspecialist Atanu De.