SAKs styrelse

Organisation

Svenska Afghanistankommitténs styrelse har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Sverige och Afghanistan. Styrelsen utses på årsmötet.

Bilden ovan visar stora delar av SAKs styrelse och är tagen av Björn Henriksson vid årsmötet 2022. SAKs generalsekreterare, Andreas Stefansson, leder verksamheten och rapporterar till styrelsen.

I Sverige finns ett kontor med ett tjugotal anställda, som arbetar med insamling, kommunikation, biståndssamordning och administration.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Afghanistan av drygt 6 000 anställda. Det afghanska huvudkontoret ligger i Kabul men verksamheten är fördelad på fem regionkontor som leder den lokala verksamheten.

SAKs styrelse

Azadeh Rojhan, ordförande

Riksdagsledamot för (s) i Stockholms län sedan 2014, ledamot i Kulturutskottet. Sitter i Europarådet där hon arbetar med MR- och demokratifrågor och rättsstatens principer. Azadeh har också varit internationell sekreterare för SSU 2010–2013, samt som ordförande för arbetarkommunen i Upplands Väsby.
Email Azadeh Rojhan Gustafsson

Anders Rosén; vice ordförande
Journalist som bland annat arbetat på Sveriges Television och med kommunikationsfrågor på statliga myndigheter. Arbetade som informationssamordnare för SAK i Kabul 2012-2014. Anders är aktiv medlem i Centerpartiet och arbetar för närvarande som kommunikationskonsult.
Email Anders Rosén

Anders Fänge, ordinarie ledamot
Bakgrund som journalist men med lång karriär inom internationellt utvecklingsarbete. Anders har i den rollen arbetat i bland annat Etiopien, Somalia och på Västbanken, och var under många år landchef för SAK i Afghanistan. Föreläser och utbildar på professionell grund utöver sitt engagemang i SAK.
Email Anders Fänge

Annika Schabbauer, ordinarie ledamot
Annika har en lång karriär inom internationellt utvecklingsarbete, bland annat i Uganda, Sydafrika och Palestina. Tidigare kanslichef på paraplyorganisationen Operation 1325 men arbetar idag som rådgivare i kapacitetsutveckling på Svenska Missionsrådet.
Email Annika Schabbauer

Lars Wennberg, ordinarie ledamot

Lars har 30 års erfarenhet som revisor och partner PwC Sverige där han bland annat utvecklade PwC:s affärer inom den kooperativa och ideella sektorn. Idag senior partner i W&F Advisory AB, ett rådgivningsföretag med fokus på kooperativ affärsutveckling.  
Email Lars Wennberg

Karl Torring, ordinarie ledamot
Utbildad psykolog med bakgrund bland annat som tillförordnad chef för enheten för biståndssamordning på SAK. Karl har också arbetat för organisationerna ENNA och NAC, men arbetar sedan 2014 som verksamhetschef för Röda Korsets mottagning för krigs- och tortyrskadade i Stockholm.
Email Karl Torring

Pia Karlsson, ordinarie ledamot
Bakgrund inom utbildning och har bland annat disputerat med en avhandling om utbildning i Afghanistan. Pia har varit central för SAKs arbete med utbildning av lärarutbildare i ett samarbete mellan SAK och Universitet i Karlstad.
Email Pia Karlsson

Morsal Aimal, ordinarie ledamot
Morsal är född i Kabul och har en bakgrund som lärare, tolk och flyktingmottagare men arbetar idag på Försäkringskassan. Tidigare vice ordförande Afghan Women ́s Organization. Aktiv i European Network Migrant Women som arbetar för afghanska kvinnor som flyr till Europa.
Email Morsal Aimal

Ann-Charlotte Lyman, ordinarie ledamot
Yrkesofficer och genderrådgivare inom Försvarsmakten med erfarenhet från Kosovo, Afghanistan och Mali. Ann-Charlotte har erfarenhet från konflikt, säkerhet, ledarskap och genderfrågor, men har också varit aktiv inom Tjejzonen.
Email Ann-Charlotte Lyman

Suppleanter

Siwita Nasser
Siwita har en bakgrund av studier inom Mänskliga Rättigheter och arbete på Migrationsverket. Hon var tidigare en av de drivande bakom nätverket Unga SAK och studerar idag till sjuksköterska.
Email Siwita Nasser

Philip Arian Latif
Tidigare samordnare i nätverket Unga SAK åren 2014-2016, aktiv medlem sedan 2013. Nationalekonom och statsvetare, idag verksam som chef inom primärvården. Philip har ett mångårigt och varierat engagemang gentemot Afghanistanfrågor i Sverige, med ett passionerat intresse för landets historia.
Email Philip Arian Latif

Valberedning

Maria Bodänge
Mari Engquist
Inger Blennow
Peder Jonsson
Lena Asplund
Maria Bodänge är sammankallande.

Ledningsgrupp

Andreas Stefansson
Andreas Stefansson är generalsekreterare för SAK sedan maj 2017. Andreas har bland annat varit chef för SAKs regionkontor i Pul-i-Khumri, programchef och landchef. Andreas har tidvis också arbetat i Sri Lanka, för Sveriges Kommuner & Landsting (nu Sveriges Kommuner och Regioner), samt som konsult.

Anna Ek
Anna Ek är landchef för SAK i Sverige sedan 2019. Anna har en bakgrund inom statsvetenskap och mänskliga rättigheter och var under många år ordförande för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen innan hon 2017 började arbeta som pressekreterare för SAK.

Daniel Madhani
Daniel Madhani är landchef för SAK i Afghanistan sedan 2019. Han är utbildad lärare men har arbetat för flera organisationer inom det internationella civila samhället. Daniel kom närmast från Swedo där han var generalsekreterare.

Dr Shah Mahmood
Shah Mahmood är SAKs finanschef. Han är född i Kabul och har arbetat för SAK sedan 1990-talet med kortare avbrott för studier och andra uppdrag, bland annat som rådgivare till den afghanska finansministern, som konsult för Världsbanken, Storbritanniens biståndsmyndighet och EU.

Revisorer

Gunnar Thullberg, pwc (auktoriserad revisor)

Christer Persson (ordinarie föreningsrevisor)

Björn-Åke Törnblom (ordinarie föreningsrevisor)

Hans Hansson (suppleant föreningsrevisor)

Lina Mälberg (suppleant föreningsrevisor)