Humanfonden

Swedbank Humanfond investerar i företag som arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Varje år skänker spararna i Humanfonden ungefär 50 miljoner till välgörande ändamål, motsvarande 2% av sparandet i fonden. SAK är en av förmånstagarna.

Du väljer själv om du vill placera hela eller delar av ditt sparande i Humanfonden. Sedan väljer du den organisation som du vill ge ditt stöd.

2022 skänkte spararna i Humanfonden inte mindre än 55 miljoner, fördelat på 70 organisationer, till välgörande ändamål. Du kan läsa mer här.

Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Humanfond!

I år fick SAK 205 433 kronor


Tack från Swedbank