Humanfonden

Swedbank Humanfond investerar i företag som arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Varje år skänker spararna i Humanfonden ungefär 55 miljoner till välgörande ändamål, motsvarande 2% av sparandet i fonden. SAK är en av förmånstagarna.

Du väljer själv om du vill placera hela eller delar av ditt sparande i Humanfonden. Sedan väljer du den organisation som du vill ge ditt stöd.

2024 valde de cirka 30 000 spararna i Humanfonden mellan fler än 70 organisationer som fick dela på 55 miljoner till välgörande ändamål. Du kan läsa mer här.

Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Humanfond!

I år fick SAK 208 407 kronor