Drömprojektet - teknik ger kunskap

Ungefär 4,2 miljoner afghanska barn går inte i skolan. Merparten av dessa barn är flickor. Under pandemin förvärrades situationen och särskilt flickor och barn på landsbygden drabbades av utebliven undervisning. Att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt är därför högsta prioritet.

Alla är eniga om att skolor i Afghanistan behöver IT och teknik särskilt anpassad för undervisning. Trots detta har inte mycket hänt på området. Under Postkodlotteriets tematiska initiativ ”Girl’s education” har flera organisationer, däribland SAK, fått möjlighet att göra något åt saken.

Teknik ökar möjligheterna

SAKs projekt EdTech är tänkt att ge främst flickor och barn med en funktionsnedsättning möjlighet till bättre utbildning. Med hjälp av läsplattor och utbildningsappar på engelska, dari och pashto ska det bli enkelt att få undervisning. Apparna är anpassade efter läroplanen och installeras på plattor där utbildningsmaterialet sen kan användas offline. Eleverna får alltså tillgång till digitaliserade läromedel kring läsning och skrivande, matematik, barns rättigheter, fred och miljö med mera. I projektet ingår även kompletterande taktila läromedel, samt ljudinspelningar.

Elever i byn Gazak använder EdTech vilket bland annat gör det möjligt för Fatima som har en hörselnedsättning att följa undervisningen.

30 skolor i pilotprojekt

Projektet genomförs som ett pilotprojekt som till en början omfattar 30 byskolor på landsbygden. 10 000 elever i årskurserna 1-9 ingår i projektet. Klassrummen i byskolorna förses med ström från solpaneler för att hålla surfplattorna laddade.

Genom behovsanpassning av apparna hoppas vi kunna göra undervisningen mer tillgänglig och möjlig för varje elev att tillgodogöra sig i sin egen takt. Inom projektet utbildas lärare också i hur de kan använda apparna för att komplettera sin egen undervisning.

133 000 barn

gick i SAKs skolor 2022. Av dem var 64% flickor.

4,2 miljoner barn

i Afghanistan saknar skolgång.

Postkodlotteriet viktigt stöd för SAK

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén är en av 58 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet.

Postkodlotteriets årliga utdelning 2022 ger stöd till SAK

Aktuellt SAK får under 2022 fortsatt stöd från Postkodlotteriet. Ett basstöd som innebär 17 miljoner kronor till SAK. Pengarna används till vårt pågående arbete i Afghanistan.

Svenska Afghanistankommittén ny förmånstagare till PostkodLotteriet!

Press Men en check på 7 miljoner kronor välkomnade PostkodLotteriet Svenska Afghanistankommittén att bli ny förmånstagare. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén, tog emot checken på Fryshuset i Stockholm under torsdagskvällen. – Stödet från PostkodLotteriet och stödet från alla lottköpare gör att vi kan arbeta aktivt för ett ökat engagemang för kvinnor, barn och utsatta personer […]