Postkodlotteriet viktigt stöd för SAK

Stödet från Postkodlotteriet har varit betydande, 2021 blev det inte mindre än 17 miljoner kronor för SAKs del. Pengarna används till SAKs pågående arbete i Afghanistan bland annat genom projekten:

  • Rätt att delta, där vi kunnat bygga rehabiliteringscenter och tillhandahålla fysisk rehabilitering.
  • Rätt till utbildning av god kvalitet, byggnation av skolor och därigenom förbättrad tillgång till utbildning av god kvalitet på landsbygden.
  • Rätt till liv och hälsa, där vi kunnat förbättra tillgång till hälsovård och hälsovårdstjänster.

Bland annat har Postkodlotteriets finansiering gjort att tusentals kvinnor på den afghanska landsbygden getts möjlighet till en trygg förlossning. ⁠

Postkodlotteriets stöd har gått till hälsovård, framför allt mödra- och barnhälsovård och vaccinationsprogram. Deras stöd har även möjliggjort att fler barn med funktionsnedsättning har kunnat gå i skolan.

Flera skolor och rehabiliteringscenter har byggts. Vi fortsätter arbetet med att hjälpa ännu fler på den afghanska landsbygden. 

Postkodlotteriets medel har även finansierat byggandet av skolbyggnader. Barn på afghanska landsbygden får därigenom förbättrad tillgång till utbildning samt får en säker miljö som lämpar sig bättre för undervisning. Pengarna används till arbetet för att barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan. Barn med exempelvis hörselnedsättning får lära sig teckenspråk och förbereds för att kunna fortsätta sin skolgång i en vanlig skola.

Postkodlotteriets stöd har varit avgörande för SAKs arbete och genom det får det afghanska folket chanser att utveckla sitt land. Sedan 2014 har SAK fått över 100 miljoner från Postkodlotteriet. Tack vare Postkodlotteriet och de som köpt lotter får fler afghaner tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Svenska Afghanistankommittén arbetar för att fler barn ska gå i skolan och för att göra livet lite lättare för de mest utsatta. Postkodlotteriet bidrar till Svenska Afghanistankommitténs viktiga arbete.