Postkodlotteriet viktigt stöd för SAK

Stödet från Postkodlotteriet betyder mycket för arbetet i Afghanistan. I år fick SAK ta emot inte mindre än 17 miljoner kronor, pengar som används till vårt arbete med bland annat:

  • Ortopediska verkstäder som tillverkar hjälpmedel, exempelvis rullstolar till människor med funktionsnedsättning.
  • Byggnation av skolor och därigenom förbättrad tillgång till utbildning av god kvalitet på landsbygden.
  • Tekniker för att underlätta vaccinationer.

Dessutom har Postkodlotteriets finansiering gjort att tusentals kvinnor på den afghanska landsbygden getts möjlighet till en trygg förlossning

Postkodlotteriets stöd har också gått till hälsovård, framför allt mödra- och barnhälsovård och vaccinationsprogram genom åren. Stödet har gjort det möjligt för allt fler barn med funktionsnedsättning att gå i skolan. Barn med exempelvis hörselnedsättning får lära sig teckenspråk och förbereds för att kunna fortsätta sin skolgång i en vanlig skola.

Flera skolor och rehabiliteringscenter har byggts med stöd från Postkodlotteriet och vi fortsätter arbetet med att hjälpa på den afghanska landsbygden. Barn får därigenom förbättrad tillgång till utbildning i en säker miljö som lämpar sig för undervisning.

Postkodlotteriets stöd har varit avgörande för SAKs arbete, och sedan 2014 har SAK fått mer än 168 miljoner från Postkodlotteriet. Tack vare Postkodlotteriet och alla som köpt lotter får fler afghaner tillgång till sina mänskliga rättigheter.