SAK pausar verksamhet i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén, SAK, pausar sin verksamhet i Afghanistan. Bakgrunden är ett beslut från talibanregimen den 11 juli 2023 som sade att alla ”Sveriges aktiviteter” skulle pausas som en reaktion på koranbränningarna i Sverige.

Publicerat 14 mars:
Fram till helt nyligen kunde SAK ändå hålla stora delar av verksamheten öppen, genom att förhandla fram lokala och regionala undantag. Men talibanregimen har gradvis skärpt tonen mot vår organisation och vi ser oss nu tvungna att pausa verksamheten, inte minst av hänsyn till vår personals säkerhet. Att värna om våra målgrupper, kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning och att vara en ansvarsfull arbetsgivare är centralt för oss. Lika viktigt är det att fortsätta ta tillvara på det engagemang medlemmar och givare visar för det afghanska folkets rättigheter.

SAK går nu in i en period av förändring och nya utmaningar. Bland annat ställer vi om till att arbeta tillsammans med partnerorganisationer i Afghanistan som ett alternativ till att själva driva verksamheten. I Sverige fortsätter vårt arbete med opinionsbildning och att väcka engagemang för Afghanistan.

SAK kommer att finnas kvar, även om arbetet kan få nya former. Ditt stöd kommer att bli ännu viktigare i den resa vi har framför oss. Tillsammans kommer vi att fortsätta att arbeta för kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning i Afghanistan.

Svenska Afghanistankommittén