Integritetspolicy

Afghanistan behöver även fortsättningsvis vårt stöd. Därför är vi glada över att ha så många givare och medlemmar som stödjer vårt arbete. I det arbetet behöver vi fortsätta att kommunicera med dig och använda dina personuppgifter. Nedanför kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i det arbetet.

Hur behandlar Svenska Afghanistankommittén dina personuppgifter?

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer den nya dataskyddsförordningen (vanligen förkortad GDPR) vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina egna personuppgifter.

Våra vägledande grundprinciper är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Du kan alltid vända dig till vårt Stockholmskontor om du har frågor om som rör hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill få dina uppgifter rättade eller raderade. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Du kan när som helst avstå från att ta emot direktmarknadsföring från oss. Om du vill slippa den i en viss kanal kan vi se till att det ordnas, exempelvis om du vill slippa bli uppringd via telemarketing eller få nyhetsbrev.

Vill du avsluta ditt mottagande av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss. Det är dock möjligt att du även behöver ta kontakt med spärr- och nixregister som ligger utanför SAK för att helt slippa brev och utskick i de fall vi efter en radering inte har möjlighet att se att du avböjt direktmarknadsföring.

Våra riktlinjer är framtagna utifrån riktinjer från Giva Sverige, branschföreningen för ideella organisationer som SAK är medlem i. 

Dina rättigheter

Du som bor inom EU har rätt att ta del av de personuppgifter som är registrerade hos oss på SAK. Det gör du genom att du begär ett så kallat registerutdrag för samtliga personuppgifter om dig som SAK registrerat, var de kommer ifrån, i vilket ändamål de behandlas och hur vi eventuellt delat dina personuppgifter med andra. Begäran kan ske per mejl eller vanlig post (se kontaktuppgifter längst ner).

Du har också rätt att begära rättning av dina personuppgifter, eller att dina personuppgifter ska raderas helt. Det är viktigt att veta att om du begär radering av dina personuppgifter så är det inte säkert att vi kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig som t.ex. givare eller medlem.

Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor, Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi inte behandlat dina personuppgifter i enlighet med dataskyddförordningen.

Hur behandlar SAK personuppgifter?

SAK får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobilnummer, mejladress och fysisk adress. Bilder kan också vara en personuppgift. Kontonummer och personnummer är andra exempel. Med hjälp av de uppgifterna kan vi på SAK komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård, det vill säga när det är viktigt att du är du och att ingen annan får dina utskick eller att du inte nås av dem. Ibland får vi dina uppgifter från andra och då berättar vi för dig varifrån vi har fått dem. Det gör vi vid första kontakten med dig.

Syfte för att behandla personuppgifter enligt rättslig grund

Här följer en kort sammanfattning av de huvudsakliga syften för att behandla personuppgifter, och på vilka rättsliga grunder vi gör det. Siffrorna inom parentes hänvisar till de paragrafer i GDPR som vi stödjer oss på.

  • För att ta emot gåvor från dig, eller när du registrerar dig som återkommande givare: Fullgörande av avtal (6.1b) och Rättslig förpliktelse (6.1c).
  • För att du ska kunna bli medlem i någon av våra lokalföreningar, och för att vi ska kunna förse dig med medlemsservice, till exempel SAKs medlemstidning Afghanistan-nytt och information om hur du kan stödja eller medverka i organisationens arbete: Fullgörande av avtal (6.1b) och Berättigat intresse (6.1f).
  • För att kunna bedriva direktmarknadsföring och utforma bättre kampanjer för givande och information till stöd för Afghanistans folk, t.ex. genom ”cookies” på vår webbsajt: Berättigat intresse (6.1f).
  • För att hantera ansökningar om tjänster eller praktikplatser, och att sköta personaladministration: Fullgörande av avtal (6.1b).
  • För att du ska kunna delta i konferenser, seminarier och liknande events, främst genom att upprätta administrativa listor över deltagare, arrangörer, talare, artister, etc: Berättigat intresse (6.1f).
  • För att göra din röst hörd i påverkansarbete för Afghanistans folk, t.ex. när du skriver på namninsamlingar eller upprop som SAK organiserat: Berättigat intresse (6.1f)

Vi på SAK har valt att inte använda samtycke (Artikel 6.1a) som rättslig grund för personuppgiftsbehandlingar för dig som givare, medlem eller besökare. Anledningen är vi inte behandlar känsligare personuppgifter för medlemmar och givare, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, etc.

Behandling av bilder

SAK är en biståndsorganisation med uppdrag att verka för det afghanska folkets rättigheter. Som rättighetsbaserad biståndsorganisation är respekten för dem som porträtteras på våra bilder en viktig del av vårt arbete, och vi vill vara säkra på att ingen fotograferas eller får sin bild publicerad mot sin vilja. Personer som porträtteras i vår verksamhet i Afghanistan ska alltid muntligt godkänna att vi tar bilder på dem och delar eller publicerar dem såväl i Afghanistan som i Sverige. Inga av våra bilder får vara kränkande eller generande för den som är med på bilden. I vårt kommunikationsarbete i Sverige inhämtar vi skriftligt samtycke för de bilder som inte faller under vårt opinionsbildande eller journalistiska uppdrag. Bilder i insamlingssyfte ska alltid ha skriftligt samtycke, oavsett i vilken del av vårt arbete bilden används. Afghanistankommittén publicerar reportage med bilder i vår tidning Afghanistan-nytt. Vi återpublicerar även dem, liksom opinionsmaterial på vår hemsida och i våra sociala medier. Den som finns med på bild har rätt att få sin bild borttagen om de önskar det.

Hur vi delar dina personuppgifter med andra

För att kunna upprätthålla god service och ha en effektiv administration så delar vi i vissa fall dina personuppgifter med företag som förser oss med tjänster, framförallt olika typer av IT-system. Det kan vara fråga om bl.a. distribution av utskick, analys av givargrupper, betalservice, genomförande av evenemang, och även normal kontorsadministration. Vid medlemskap i SAK blir du automatiskt knuten till en lokalförening och dina personuppgifter kan lämnas ut till dessa.

Om cookies

SAK använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå vår webbplats. Du kan välja att inte tillåta cookies, men då kan också en del funktioner på våra webbplatser sluta fungera.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SAK saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering, eller om du vill begära rättelser av personuppgifter, radering av dina uppgifter eller ha ett registerutdrag så kontakta oss.

Mejl: info@sak.se
Postadress: Svenska Afghanistankommittén, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-545 818 40.