Skänk din aktieutdelning

Om du skänker din aktieutdelning till Svenska Afghanistankommittén betalar du ingen utdelningsskatt – din gåva ökar i värde med mer än 40 procent!

För att donera utan beskattning måste det göras innan stämmorna beslutar om utdelning och aktieägaren får utdelningen, vilket oftast sker i april. Den som vill göra det kan kontakta sin bank eller förvaltare.

Tänk på:

  1. Du måste göra Svenska Afghanistankommittén till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Avkastningskonto ska vara Pg 90 07 80-8.
  2. Du kan bara skänka bort kontant utdelning från börsnoterade bolag.
  3. Möjligheten att skattefritt skänka utdelning gäller enbart privatpersoner.
  4. Skriv ut och fyll blanketten nedan

När behöver du göra vad?

Januari – Februari: Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars: Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd Gåvoblanketten (VPC-blanketten med organisationsuppgifterna förtryckta samt AKCs teknikdokument) härintill. Det tar ca fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.

April – Maj: Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen har får utdelning. På bolagens hemsidor står datum för bolagsstämman. Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett vp-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker.