Rahila undervisar i sitt klassrum

Allas rätt till utbildning i Afghanistan

Vårt mål är en rättvis tillgång till utbildning i Afghanistan som är inkluderande och anpassad till alla barns behov, oavsett kön eller funktionsnedsättning.

Problem

 • Dålig undervisning
 • Brist på kvinnliga lärare
 • Långa avstånd till skolan
 • Könsroller som innebär tidiga giftermål för flickor.
 • Fattigdom som tvingar barn att arbeta.
 • FN uppskattar att 4,2 miljoner afghanska barn ännu inte går i grundskolan.

Lösning

 • Utbilda lärare.
 • Utbilda lärarutbildare.
 • Bedriva inkluderande undervisning för barn med funktionsnedsättning.
 • Ger utbildningsväsendet bättre resurser.

Vad gör Afghanistankommittén?

Ger fler barn möjlighet till utbildning i Afghanistan

För oss är det viktigt att alla får samma tillgång till bra utbildning i Afghanistan. Därför värnar vi extra mycket om barn som lever i flykt inom landets gränser, återvändare från grannländer, barn med funktionsnedsättning och barn i nomadfamiljer. Vi hjälper även flickor som inte har kunnat eller fått gå klart skolan.

Barn med funktionsnedsättning får väldigt sällan gå i skolan och kunskapen om vad de behöver är låg. SAK och andra organisationer arbetar för att de ska inkluderas i ordinarie undervisning, med samma rätt till utbildning som andra barn.

Startar byskolor och utbildar lärare

När en ny byskola startas innebär det att både SAK och lokalsamhället sätter undervisningen främst. Innan de riktiga lokalerna är på plats sker undervisningen ofta i hemmet, i moskén eller utomhus. Oavsett om undervisningen sker utomhus eller i en nybyggd skola behöver kvaliteten säkerställas. Lärarna är få och deras kunskapsnivå är ofta för låg. Därför utbildar vi lärare både i ämneskunskap och pedagogik.

Extra insatser för flickor

Även om allt fler flickor får möjlighet att gå i skolan slutar många när de gifter sig i unga år. Därför har det startats särskilda examensklasser där unga kvinnor som hoppat av skolan kan slutföra gymnasieutbildningen samtidigt som de ansvarar för hem och familj. Vi utbildar även kvinnliga lärare vilket gör att fler flickor kan gå i skolan.

Kämpar för bättre läromedel

Bra läromedel är viktiga för undervisningens kvalitet. Skolböckerna är ofta gamla och dåliga, och på vissa skolor saknas skolböcker helt. Redan 2008 fick det Afghanska utbildningsministeriet pengar för att ta fram nya läromedel, men trots återkommande krav har de ännu inte gjort vad de ska. Under talibanernas styre är det oklart vad som händer med utvecklingen av läromedel.

Vad hände med SAKs utbildning i Afghanistan under 2022?

 • Fler än 133 000 elever gick i våra skolor, 64 procent var flickor.
 • Afghanistankommittén överlämnade 6 klasser till den afghanska statens utbildningsväsen.
 • 3 400 barn med funktionsnedsättning gick i SAKs förberedande klasser.
 • Genom dialog med lokalsamhällen kunde SAK hålla nästan samtliga skolor öppna för flickor i årskurserna 7 – 12.
 • Fler än 4000 lärare var anställda av SAK. Drygt 1400 av dem var kvinnor.