Tema | Kvinnors frihet står på spel

Talibanerna har tagit makten. De framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter står nu på spel.

Oktober 18, 2021, av SAK