Tema | Narkotikans roll

Afghanistan är världens största producent av opium. Handeln spelar en stor roll för ekonomin, och minst tre miljoner afghaner är missbrukare.

Mars 13, 2023, av Eva Kellström Froste