Tema | Religionen och lagarna

JSerajuddin Joya framför affischer.

Samarbete med lärda öppnade skolor för flickor

Ur Afghanistan-nytt SAK tar stöd av islam i arbetet för kvinnors rättigheter, med religiöst lärda som partners och med män och pojkar som målgrupp. Med hjälp av det uppbyggda samarbetet med religiösa råd lyckades SAK i oktober få tillstånd att åter öppna undervisning i alla sina skolor för flickor ända upp till 12:e klass.

Pojkar står vid SAKs affischer.

”Koranen säger att alla muslimer ska söka kunskap”

Ur Afghanistan-nytt Ghulam Mahmood Hamas är en av de religiöst lärda som varit involverade i SAKs arbete med islam och rättighetsbaserat arbete. Gruppen har särskilt arbetat med kvinnors rättigheter. Han menar att de kulturella sedvänjorna ofta är det största hindret.

Sayed Tabish i utomhusmiljö.

Från skam till stolthet

Aktuellt Sayed Tabish var 17 år när han deltog i SAKs projekt tillsammans med religiöst lärda för att engagera pojkar och män i kvinnors rättigheter. Han bor i staden Taloqan.

Skilda tolkningar när islam styr

Ur Afghanistan-nytt Talibanerna talar om att styra Afghanistan enligt sharia. Men också under den förra regeringen styrdes
landet enligt islamisk rätt. Tolkningarna av Koranen är många, liksom sätten att regera efter sharia.