Skilda tolkningar när islam styr

Talibanerna talar om att styra Afghanistan enligt sharia. Men också under den förra regeringen styrdes
landet enligt islamisk rätt. Tolkningarna av Koranen är många, liksom sätten att regera efter sharia.

December 14, 2021, av Görrel Espelund