Barnmorskor

Barnmorskorna i sitt undersökningsrum.

Barnmorskorna som arbetade i skottlinjen

All verksamhet Barnmorskorna Hosna och Zohra arbetade oavbrutet för att erbjuda sjukvård medan striderna pågick. Spåren efter kriget syns fortfarande i väggar och på dörrar.

Sabera i mottagningsrummet tillsammans med barnmorskan Nezakat och sin 2,5-åriga son.

Säkrare förlossningar med barnmorskan i byn

Barnmorskor Saberas minnen av sina första fyra förlossningar är svåra. Hon var tvungen att föda hemma. Men hennes femte barn föddes på den nya barnmorskemottagningen i byn.

SAK utbildar barnmorskor i ytterligare två provinser

Barnmorskor Studenterna från Nuristan studerar i Kabul, där 16 barnmorskor kommer att ta examen i december. I Samangan utbildas 21 blivande barnmorskor som även de ska ta examen i december.

Barnvagnsmarschen

Gå Barnvagnsmarschen för gravida i Afghanistan!

Barnmorskor Barnvagnsmarsmarschen är RFSU:s årliga marsch mot mödradödligheten i världen. Kampanjen pågår mellan 19 och 24 maj 2022. I år marscherar vi för gravida i Afghanistan.

Barndomsdröm att bli barnmorska

Aktuellt På SAKs barnmorskeutbildning i Wardak går en kull studenter sin sista termin. De vill minska mödradödligheten, och samtidigt bli en förebild i sina hembyar.

Barnmorska vid frontlinjen

Barnmorskor Maryam utbildade sig till barnmorska på en av SAKs skolor för snart tio år sedan. SAKs tidigare informationschef Lasse Bengtsson har följt hennes arbete sedan dess. I dag arbetar hon mitt i frontlinjen där talibaner strider mot regeringstrupper. Hennes vardag överskuggas av hot.

Hon är talibanänka och SAKs blivande barnmorska

Barnmorskor I slutet av maj är det fest i några av Afghanistans mest avlägsna byar. Fest för de nyutexaminerade barnmorskorna. När de kommer hem hyllas de ofta som hjältinnor. Som de enda med en utbildning. Som förebilder och förändrare. En del skapar lite mer förändring än andra. Lasse Bengtsson har träffat den blivande barnmorskan och talibanänkan Aryana.

SAKs årsmöte 2019

Barnmorskor Välkommen till SAKs ordinarie årsmöte, på lördagen den 25 maj i Lund.

De kommer att rädda liv – de kommer att bli ifrågasatta

Barnmorskor Studenterna arbetar med att göra skisser och bilder för att illustrera olika moment en barnmorska behöver veta som en del av utbildningen. De passar även på att sprida andra viktiga samhällsbudskap genom sitt engagemang.