Barndomsdröm att bli barnmorska

På SAKs barnmorskeutbildning i Wardak går en kull studenter sin sista termin. De vill minska mödradödligheten, och samtidigt bli en förebild i sina hembyar.

Mars 23, 2022, av SAK