SAKs utvecklingsarbete

Barnmorskorna i sitt undersökningsrum.

Barnmorskorna som arbetade i skottlinjen

All verksamhet Barnmorskorna Hosna och Zohra arbetade oavbrutet för att erbjuda sjukvård medan striderna pågick. Spåren efter kriget syns fortfarande i väggar och på dörrar.

Ramzia utomhus med grönskande bakgrund.

Ramziah stöttar kvinnor trots restriktioner

All verksamhet Det bästa med jobbet är att stötta kvinnor och se resultat, men restriktionerna gör arbetet svårt, säger Ramziah Radmanush, 28 år, fältarbetare i Takhar.

Sabera i mottagningsrummet tillsammans med barnmorskan Nezakat och sin 2,5-åriga son.

Säkrare förlossningar med barnmorskan i byn

Barnmorskor Saberas minnen av sina första fyra förlossningar är svåra. Hon var tvungen att föda hemma. Men hennes femte barn föddes på den nya barnmorskemottagningen i byn.

Ibrahim lär sig att svetsa.

Ibrahim lär sig svetsa – och spara pengar

Landsbygdsutveckling "Det behövs metallarbetare här i byn och jag tror att jag kommer kunna leva på det." - Ibrahim Nazari, 17 år.

20 års bistånd var inte förgäves

All verksamhet Efter maktövertagandet lockas många till förhastade slutsatser att allt varit förgäves. Men vid närmare granskning ser man att mycket åstadkoms fram till 2021.

Rollspel och nya verktyg på schemat för lärare

Aktuellt Hasina arbetar som ensam lärare i byn Ghondae Manda. I höstas deltog hon för första gången i SAKs program för kompetensutveckling av lärare.

Syverkstaden fortsätter hemma hos Halima

Aktuellt Sparkassan är kvar, och kvinnor i byn Charmgari i provinsen Samangan samlas fortfarande hemma hos Halima för att sy kläder och väskor.

FN-dag tillägnas afghanska skolflickor

Aktuellt Den 24 januari är det den internationella FN-dagen för utbildning, och i år är den tillägnad afghanska flickor och kvinnor.

SAKs arbete fortsätter – men viss verksamhet pausas

Aktuellt Efter förbudet mot kvinnlig NGO-personal pausar SAK vissa aktiviteter för att undvika diskriminering. Sjukvård och utbildning omfattas inte av förbudet, så större delen av vår verksamhet är fortfarande öppen.