SAKs utvecklingsarbete

” Allt fler förstår kvinnors rättigheter”

Ur Afghanistan-nytt 23-åriga Samima Naimi arbetar sedan februari i år på regionkontoret i Jalalabad med SAKs jämställdhetsprojekt för att engagera pojkar och män. Hon har själv haft många utmaningar under sin utbildning.

” Nu är det inte längre skamligt med mens”

Ur Afghanistan-nytt Faranaz Anwari är glad över att hon deltog i SAKs mensprojekt. Medvetenheten har ökat och skammen minskat.

Rent vatten till 14 byar i största vattenprojektet

Ur Afghanistan-nytt SAKs största vattenledningsprojekt någonsin invigdes i slutet på förra året i provinsen Takhar. 14 byar har nu tillgång till rent dricksvatten. Barnen kan gå i skolan i stället för att hämta vatten och byborna slipper bli sjuka av förorenat vatten.

Rent vatten räddar liv

Aktuellt Rent vatten är livsavgörande och en mänsklig rättighet. Ändå var det ingen självklarhet för folket i Rustaq. Med den nya vattenledningen som SAK och lokalbefolkningen byggt ändras det.

Elever och lärare lär sig teckenspråk

Ur Afghanistan-nytt Elever och lärare utbildas tillsammans i teckenspråk och blindskrift för att kunna stötta studenter med syn- och hörselnedsättningar. Tioåriga Nadia är en av de yngsta deltagarna i utbildningen som SAK genomför i provinsen Balkh.

Allt förändrades när Sakhi fick hjälp av SAK

Ur Afghanistan-nytt Stödet från SAK har förändrat många människors liv i Afghanistan. Sakhi Birdi, 34 år, som fick polio som barn, är en av dem.

SAK smittspårar och vårdar covid-sjuka

Ur Afghanistan-nytt På begäran av det afghanska hälsoministeriet har SAK utökat sin verksamhet i tre nya provinser för att hantera coronapandemin.

SAK blir strategisk partner till Sida

Aktuellt SAK och Sida undertecknar samförståndsavtal som gör Svenska Afghanistankommittén till en strategisk partnerorganisation.

Insmugglad medicin blev starten på biståndet

Ur Afghanistan-nytt SAK 40 ÅR. | Med ytterst okonventionella metoder startade SAKs biståndsarbete i Afghanistan. Den bristande biståndserfarenheten tros av pionjärerna ligga bakom att det gick så bra.